Facebook Instagram Youtube

Magyar Kerékpárosklub Közgyűlés 2022

Magyar Kerékpárosklub Közgyűlés 2022

2022-05-22 - 2022-05-22  

Kedves Tagtársunk! Szeretettel meghívunk a 2022. május 22-én 10 órakor kezdődő közgyűlésünkre.

Helyszín: Budapest, Marczibányi tér 5/A, 1022 (Marczibányi Téri Művelődési Központ)

Időpont: május 22. vasárnap 10:00-13:00

A korábbi tisztújító közgyűlésünk során megválasztottuk az Elnökségi tagjainkat, azonban azóta egyik tagunk, Máté, lemondott, akinek a helyére új elnökségi tagot választunk a májusi közgyűlésen. Szervezetünk tulajdonosai ti, a tagok vagytok. Év közben is igyekszünk különböző módszerekkel kikérni a véleményeteket, most pedig a klub működéséről dönthettek.

Fontos, hogy sokan legyünk jelen, és közösen határozhassunk szervezetünk jövőjéről. Az Elnökségi tag jelentkezőktől egy bemutatkozást és egy programot várunk fényképpel, e-mailben a fotitkar@kerekparosklub.hu címre, legkésőbb 2022. május 15. éjfélig. A tárgyba írjátok be: "tisztújítás". A határidőig beérkező jelentkezéseket május 18-ig feltesszük a honlapra. A közgyűlés során lehetőség lesz a jelöltek személyes bemutatkozására is.

Napirend:

  • Levezető elnök, lebonyolítást segítők megválasztása, napirend elfogadása
  • Beszámoló a 2021-es évről
  • Ellenőrző bizottság beszámolója
  • Szavazás a beszámolók, közhasznúsági jelentés elfogadásáról
  • 2022-es gazdálkodási terv bemutatása, vitája és végszavazása
  • Alapszabály módosítás megvitatása
  • Új elnökségi jelöltek bemutatkozása (ABC sorrendben) (beszámolók között kérdések jelöltekhez)
  • Titkos szavazás, a Magyar Kerékpárosklub vezetésébe kapcsolódó új elnökségi tag megválasztása
  • Egyéb

JELENTKEZŐK:

Elnökség:

Alapszabály módosításának részletei:

Kerékpárosklub tagsági kezdeményezés alapján az elnökség szavazásra bocsátja a következő Közgyűlésen a meghatalmazás kérdését, amennyiben a tagság amellett dönt, hogy a meghatalmazás útján való képviseletet eltörli, akkor az alábbi módosítás kerül bele az alapszabályzatba:

3.5.4. Az EGYESÜLET minden tagja, beleértve az esetleg nem magyar állampolgárságú tagokat is, - amennyiben ennek törvényes akadálya nincs – a Közgyűlésen részt vehet, szavazati jog birtokában a határozatok meghozatala során szavazhat, a tisztségviselőket választhat és összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata esetén tisztségviselőnek választható. A tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog meghatalmazott útján nem gyakorolható.

4.3.8. A KGY határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van.

Amennyiben a Közgyűlésen a tagság amellett dönt, hogy továbbra is lehetőség legyen meghatalmazás útján képviselni a tagot, akkor marad az alapszabály eredeti, jelenleg is hatályos rendelkezése.

3.5.4. Az EGYESÜLET minden tagja, beleértve az esetleg nem magyar állampolgárságú tagokat is, - amennyiben ennek törvényes akadálya nincs – a Közgyűlésen részt vehet, szavazati jog birtokában a határozatok meghozatala során szavazhat, a tisztségviselőket választhat és összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata esetén tisztségviselőnek választható. A tag egy szavazattal rendelkezik, szavazati jogát képviselőn keresztül is gyakorolhatja.

4.3.8. A KGY határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen-, vagy képviselve van.


Részvétel:

Ha személyesen szeretnél részt venni a közgyűlésen, akkor töltsd ki az alábbi előregisztrációs űrlapot. A közgyűlésen való részvételhez az űrlap kitöltése nem kötelező, de munkánkat segíted vele. Az előregisztrációs űrlapot az alábbi linken találod: https://forms.gle/xNxCfKJaPMgi9aWS7

Amennyiben személyesen nem tudsz részt venni, online (Zoom) lehetőséget biztosítunk a részvételre. Az online részvételhez előregisztrációra van szükség amit ezen a linken lehet megtenni, a közgyűlés Zoom linkjét azok az érvényes tagsággal rendelkező tagok kapják meg, akik az előzetes regisztráció során megfelelően jelezték részvételi szándékukat. 

Ha a közgyűlésen nem tudsz sem személyesen sem online részt venni, de szeretnéd leadni a szavazatod, ezt meghatalmazás útján is megteheted. Itt találsz mintát a meghatalmazáshoz. Szavazási meghatalmazás személyes és online résztvevőknek is adható.

A résztvevőket arra biztatjuk, hogy a meghatalmazottétól eltérő választást lehetővé tevő helyszíni meghatalmazást vegyék igénybe.

Online résztvevő meghatalmazott a kitöltött meghatalmazást szkennelve, “meghatalmazás” tárggyal küldje el az info@kerekparosklub.hu címre legkésőbb május 20. 17:00-ig.

Az online résztvevőktől azt kérjük, hogy 9:45 és 10:00 között lépjenek be az azonosítás elvégzéséhez és a szavazatuk leadásáig maradjanak bejelentkezve. Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, 2022. május 22-én 10:15 órára ezúton összehívjuk a megismételt közgyűlést, azonos helyszínre.

Várunk a közgyűlésen!

Kürti Gábor

Elnök