Facebook Instagram Youtube

Elnökség

Kürti Gábor - elnök


Kürti Gábor (Kükü) vagyok, 41 éves, házas, 3 gyerek apukája. 21 éve a Hajtás Pajtás Futárszolgálatnál dolgozom, 15 éve vezetem, 3 éve a Kerékpárosklub elnökségi tagja vagyok, illetve a magyar Critical Mass, majd az I bike Budapest mozgalom egyik ötletgazdája és elindítója.

A Magyar Kerékpárosklubot picit a saját gyerekemnek is tekintem, mivel részt vettem a 2005-ös újjászervezésében, és az első nagy tagtoborzásban is. A klubot olyan kerékpáros szakmai szervezetként képzelem el, ami hosszabb távon kizárólag a kerékpáros közösség tagdíjaiból, 1%-ából és adományaiból működik. Hogy ez a folyamat beindult, majd 2012 után alapvető stratégiaként egyre inkább erősödött, annak egyik fő motorja voltam. Ezt szeretném továbbra is képviselni az elnökségben, ha beválasztanak. Jelenleg a szervezet alapműködését a korábbi 20% helyett már 80%-ban a közösség biztosítja, azaz közel vagyunk a célhoz, hogy ne bizonytalan pályázati, állami, céges forrásoktól függjön a létezésünk, hanem ezek majd csak plusz forrásokként finanszírozzanak konkrét projekteket, ha szükséges.
Ez szerintem a legjobb modell egy szakmai, érdekképviseleti szervezetnek, hiszen ez adja a legjobb visszacsatolást azok irányából, akikért dolgozik.

A szervezetben elsősorban a pénzügyi gazdálkodás, közösségi finanszírozás és stratégiai döntéshozatal az, amiben legaktívabban résztveszek, de minden ügyet figyelemmel kísérek (közlekedés, kommunikáció, stb.), a legutóbbi hónapokban elnökhelyettes aláíróként a klubot is én képviseltem.

Úgy érzem, az elmúlt években a klub jó irányba haladt, bár a közösségi finanszírozás magyar közegben szokatlan modelljére történő átállás talán túl sok energiát vett el a működésből. Ezt azért szeretném, ha mindig is folytatnánk, de arra számítok, hogy az átállás időszaka után kisebb energiát visz majd el ez a terület.

A klub komoly kihívások előtt áll. Egyrészt László János 10 éves irányítása után az irodának nem könnyű átvenni a feladatait, kapcsolatrendszerét, szakmai irányítását, így ennek kidolgozása a következő időszak talán legfontosabb feladata, így remélem, hogy a tisztújítás után az elnökség erősödik ezen a területen.
 
Mindenesetre bízom abban, hogy a tagság megérti, hogy ez a klub életében az eddigi legnagyobb változás, és megadja nekünk ezt a türelmi időt akkor is, ha picit akadozik a működésünk a belső újjászervezés miatt.
 
Szerencsére az eddigi támogatás lehetővé tette, hogy a feladatra alkalmas, teljes idejű alkalmazott főtitkárunk legyen. A másik terület, amiről többször lepattantunk, a területi szervezeti modellünk megerősítése. Sajnos a munka után, szabadidőben dolgozó emberek energiája véges. Egy-egy új munkahely, költözés vagy baba születése akár teljes passzivitásba dönthet egy területi szervezetet, és így nehéz "országossá válni". De az aktív területi szervezetekkel is gyakran esett meg, hogy a klubból nem kaptak elég támogatást a központ erőforráshiánya vagy kibeszéletlen szakmai nézetkülönbségek miatt.
 
Ezeken mind változtatnunk kell. Nagyon szeretném, ha kidolgoznánk egy kicsit nagyobb gazdasági és működési autonómiára építő, és a helyi munkát jobban motiváló tagsági modellt. Kiemelt célom továbbá, hogy a klubnak minden tag és szimpatizáns számára elérhető, érthető szakmai stratégiája legyen, konkrét útitervvel, tervezett határidőkkel, az éves közgyűlésen pedig kötelező beszámolóval arról, hogy hol tart annak végrehajtásával. Ez tartalmazná a tervezett KRESZ módosításokat, kommunikációs, oktatási, szemléletformálási célokat, de akár forgalomtechnikai és infrastrukturális beruházások, változtatások kiharcolását és hasonlókat. Ez azért fontos, mert bár láthatóan bíznak bennünk a támogatóink, valószínűleg kevesen tudják pontosan, milyen szakmai ügyeken dolgozunk és milyen konkrét céljaink vannak. 
 
Halász Áron - elnökhelyettes
 

Tizenéve járok biciklivel, 2007 óta vagyok a Kerékpárosklub tagja. Sok évig szerveztem a Critical Mass felvonulásokat, társalapítója voltam az Észak-pesti Kerékpárosklub területi szervezetnek, és a bringázásról alkotott képet megváltoztató nemzetközi Cyclechic mozgalom hazai ágának. 2012-ben lettem a Kerékpárosklub kommunikációs területért felelős elnökségi tagja. 2015 óta vagyok az I bike Budapest bringás felvonulás és mozgalom főszervezője.

Olyan szerencsés ember vagyok, hogy főállásban is azt csinálom, amit szeretek: egy élhetőbb Magyarországért dolgozhatok, ahol bárki kerékpárra tud ülni. Több kerékpársávot és bringatárolót használok mosolyogva, mert tudom, hogy részem volt az elkészülésükben. Szeretném, hogy egy erősebb, nagyobb hatást elérő szervezetünk legyen, amiben sokkal többen érezhetjük ezt az érzést.

Munkaidőmben és azon kívül a klub kommunikációs munkatársaként - kampányok stratégiai tervezésén és kivitelezésétől kezdve 100000-nél is több követőnyi social media felületek kezelésén át évente több mint 1000 sajtómegjelenésig és tévés szereplésekig - nagy felelősségem van abban, hogy milyen irányba halad a kerékpáros szemléletformálás és a szervezetünk megjelenése a közéletben.

Elnökhelyettesként jelentős részt vállalok a klub szervezetfejlesztésében és országos, valamint nemzetközi képviseletében is.

Részletes beszámolóm a 2015-2018 közötti tevékenységemről és a 2018-as tisztújítás utáni terveim itt olvashatóak.

Dominus Ákos - elnökségi tag

A klub megalakulása óta részt veszek annak különböző tevékenységeiben, de ezek az alkalmak nem voltak formalizálva, és inkább voltak esetlegesek, mint valamilyen stratégia mentén felépítettek.
 
Ezért, mintegy 10 évvel az után, hogy bekapcsolódtam a kerékpározás népszerűsítésébe, 2014 májusa óta már az elnökségben dolgozhattam.
Az azóta eltelt években a tevékenységeim három prioritás mentén valósultak meg. Az egyik a kerékpáros turisztika népszerűsítése és az MK ezen a területen végzett tevékenységeinek a fejlesztése, a másik pedig a szervezet hatékonyságának és finanszírozhatóságának a javitásáért végzett munka. Ezen túl aktívan résztveszek a civil életben végzett munkámban szerzett tapasztalataim révén a kommunikációs tipusú tevékenységek, kampányok szervezésében.
 
Ennek eredményeképpen lett 2019-től főtmogatója a Kerékpárosklubnak, illetve újra tudtuk indítani a BAM-ot is 2018-ban. Részt vehettünk a kerékpáros vándortáborok fejlesztésében, és kisebb-nagyobb túrákat szerveztünk az érdeklődőknek. A következő elnökségi ciklusban pedig azon kell dolgoznunk, hogy a klub újra erősíteni tudja a közösségi bázisát, és az országos szervezti hálóban minél több kerékpáros aktív tudjon lenni.
 

Torma Dániel - elnökségi tag

Torma Dániel Attila vagyok, 25 éves, 7 éve a Magyar Kerékpárosklub tagja.
A Budapest belváros területi szervezet megalakulásakor
léptem be a szervezetbe, majd ezzel párhuzamosan – mint a belvárosi területi
szervezet képviselője – bekapcsolódtam a közlekedésszakmai munkával foglalkozó közlekedési munkacsoportba. Az elmúlt években elsősorban ebben a munkacsoportban dolgoztam. Gyakorlatilag az egyetem mellett megtanultam egy szakmát az ide kötődő mérnököktől. Azóta papírom is van erről infrastruktúra építőmérnök képesítéssel.
Ezek során az évek során megértettem, hogy a Kerékpárosklub egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – feladata a közlekedési célú
kerékpározás népszerűsítése, támogatása és érdekeinek érvényesítése. Elsősorban ezt tartottuk szem előtt az eddigi évek munkája során és szeretném, ha ezt a meggyőződését a Kerékpárosklub továbbra is megőrizné.

A szakmai munka során rengeteg kerékpáros létesítmény terveit véleményeztük, javaslatokat fogalmaztunk meg. Részt vettem Eger kerékpáros koncepciójának kialakításában is, ami az utóbbi évek szakmai munkájának az egyik legfontosabb mozzanata volt. Szeretném továbbra is azt képviselni, hogy a Kerékpárosklub elsősorban együttműködő partner kíván lenni, akinek elsődleges feladata a szakmai segítségnyújtás – ahogy például a MÁV-val tesszük a kerékpárszállítási lehetőségek felmérésével vagy tettük Eger esetében a koncepció elkészítésével. Amikor pedig tényleg fontos, akkor tiltakozunk és elmegyünk a tévébe, rádióba is...

Elsődleges célom a Kerékpárosklub közlekedésszakmai munkájának megerősítése, a munkacsoport működésének újbóli aktivizálása új tagok bevonásával. Szeretném, hogy a Kerékpárosklub legyen továbbra is az a tényező, akit a kerékpározást érintő kérdésben az elsők között megkérdeznek.
Fontosnak tartom, hogy a Kerékpárosklub országosan egységes szemléletet képviseljen és mindenhol azonos elvek mentén szólaljon fel. Ehhez nagyon fontos a területi szervezeteink tagjaival történő
együttműködés fejlesztése, egy jól használható közös tudásbázis és tudástár létrehozása és frissítése.
Nagyon fontosnak tartom, hogy javítsunk a szakmai munkánk kommunikációján tagjaink felé és kifelé egyaránt, mert az utóbbi időben sokszor úgy tűnhetett kívülről, hogy ezt a munkát nem a korábbi lendülettel végeztük.

A másik legfontosabb teendőnk a szakmai utánpótlás biztosítása lesz a klubon belül és a mérnöki szakmában is. Elengedhetetlen, hogy újabb fiatalok bekapcsolódjanak a közlekedésszakmai munkánkba – ahogy annak idején én is tettem. Szeretnék együttműködést kezdeményezni egyetemekkel, közös projekteket szervezni. Régi elképzelésem egy mindenki számára elérhető, közérthető kerékpáros tervezési útmutató készítése, ami hasznos lehet az újságírónak, a mérnöknek és a városvezetőnek egyaránt.

Továbbra is fontos része lenne a munkánknak a hazai és nemzetközi konferenciák látogatása, ott saját magunk továbbképzése és ismereteink mások számára történő továbbadása is.
 
 
Nyírő András

 

Munkatársak

Emődy Barbara


 • pozíció: Közlekedési Munkacsoport vezetője
 • munkakör: Közlekedési Munkacsoport koordinációja, tervvéleményezés, javaslattétel, területi szervezeteken keresztül a lakossági vélemények becsatornázása
 • e-mail: emody.barbi@kerekparosklub.hu
 • bemutatkozás itt

Fazekas Samu


 • pozíció: kampány- és rendezvényszervező
 • munkakör: kampányok és események szervezése, önkéntes és területi szervezeti koordináció
 • email: fazekas.samu@kerekparosklub.hu
 • Bemutatkozás:

Fazekas Samu vagyok, 2021 júniusában végeztem Angliában Filozófia, Politika és Közgazdaságtan szakon. Gyerekkorom óta lelkes bringás vagyok, városban, hegyen-völgyön és országúton is gyakran tekerek és több, mint egy évig kerékpáros futárként dolgoztam Budapesten, így a kerékpáros infrastruktúra fájó hiányosságait és a városi dugók élhetetlenségét minden nap a bőrömön éreztem. Gimnazista korom óta foglalkoztat a közlekedés és a városok működése, tanulmányaim alatt pedig a fenntarthatóság kérdésébe ástam bele magam. A kerékpáros infrastruktúra-fejlesztés és a kerékpározás népszerűsítése pedig az egyik leghatékonyabb módja egy város fenntarthatóbbá tételének. Egy bringás város élhetőbb, tisztább, egészségesebb, boldogabb és emberibb. Azon fogok dolgozni a Kerékpárosklubnál, hogy Magyarországon minél több ember ismerje fel azt, amit mi a Kerékpárosklubnál már tudunk: a bringa a legjobb közlekedési mód, mert gyors, flexibilis, egészséges, fenntartható és élvezetes.

Halász Anna


 • pozíció: főtitkár
 • feladatkör: pénzügyek vezetése, partnerekkel kapcsolattartás, irodai munka szervezése
 • e-mail: halasz.anna[kukac]kerekparosklub.hu

Halász Áron


 • pozíció: elnökhelyettes, szóvivő
 • feladatkör: sajtófelelős, kommunikációs vezető, I Bike Budapest mozgalom szervezése, események rendezése
 • e-mail: halasz.aron[kukac]kerekparosklub.hu

Horváth Krisztina


 • pozíció: műszaki tanácsadó
 • feladatkör: Tervvéleményezés, javaslattétel, területi szervezeteken keresztül a lakossági vélemények becsatornázása
 • e-mail: horvath.krisztina@kerekparosklub.hu
 • bemutatkozás itt

Lagler Nóra

 • pozíció: pénzügyi asszisztens
 • e-mail: penzugy[kukac]kerekparosklub.hu

Tóth Virág

 • pozíció: asszisztens
 • e-mail: toth.virag[kukac]kerekparosklub.hu
 • munkakör: tagsági ügyintézés, irodai asszisztencia


Ellenőrző Bizottság

Bársony Goda Zsolt


1984-ben születtem Budapesten. Korábban Szentendrén éltem, 2002 óta Budapest XV. kerületében lakom. Családi méhész vállalkozással kezdtem pályafutásom, jelenleg a Sara-lee zrt.-nél (kávé és tea gyár) teagépek üzemeltetésével foglalkozom. Teljesen semleges vagyok a politikában, nem foglalok állást politikai kérdésekben. A kerékpár számomra mindennapos közlekedési eszköz és még szabadidőmben is ezt használom.

2008 óta vagyok a Magyar Kerékpárosklub tagja, de 2009-től veszek részt aktívan a munkájában. Elsősorban önkéntesek összefogását, koordinálását szervezem. Rendezvények, kitelepülések előkészületeit és lebonyolítását segítem és az irodának is próbálok minél többet besegíteni. Ezenkívül az Észak-Pest (Tsz) tagjaként is helytállok.

Mindennap bringázom. A barátaimat és mindenki mást is próbálok a kerékpározás szeretetére rávezetni. A klubba való belépésre ösztönzöm az embereket. Célom a szabályok betartása és az önkéntesek összefogása és megbecsülése, az iroda, az elnökség, a Tsz-ek és az önkéntesek közötti kapcsolat és információ áramlásának javítása. Álmom az önkéntesek megbecsülését kivívni.

 

Szarka Péter


1976-ban születtem, rendszergazdaként dolgozok, két gyermeket nevelünk a feleségemmel. 

A bringa először játék volt, tizenéves koromtól már hosszabb túrákat is tettem, aztán a közösségi közlekedés mellett a fő közlekedési eszközömmé vált. 

Az évek során szerepet vállaltam több zöld mozgalomhoz köthető szervezetben és akcióban. 

Alapító tagja voltam a Bringaút Egyesületnek. A Kerékpárosklubba 2011-ben léptem be és a dél-budai területi szervezet aktív tagjaként részt vettem Bringás reggelik és más programok szervezésében, lebonyolításában. 

Többször voltam Critical Mass szervező, az I Bike Budapesten pedig szakaszfelelős rendező is. 

Fontosnak tartom az önszerveződést, a fenntarthatóságot és az átláthatóságot. 

Azt gondolom, a kerékpáros közlekedés fontos eleme egy élhetőbb településnek, ezért szeretnék tenni az EB tagjaként is. 

Novák Péter

1974-ben születtem Budapesten. A BGF-en idegenvezetőnek tanultam, majd a Kodolányi János Főiskolán idegenforgalmi közgazdászként végeztem. Angolul középfokon, németül alapfokon beszélek. Szálloda- és vendéglátóiparban dolgozom közel húsz éve, hol saját vállalkozásomban, hol alkalmazottként. Négy éve kerékpározom komolyabban, télen-nyáron, évi 6-7000 kilométert. Számomra a kerékpár egyszerre közlekedési eszköz és kikapcsolódást nyújtó szórakozás, legyen szó munkába járásról vagy évenkénti nagyobb túrákról a barátaimmal. A klubban és a dél-budai területi szervezetben végzett munkámmal azt szeretném elérni, hogy a kerékpárra ne divatként vagy egy különc réteg hobbijaként tekintsenek, hanem mindennapi reális választás legyen a tömegek számára és ehhez az MK biztosítani tudja a megfelelő szakmai hátteret és képviselni a közösségi érdekeket.

 

Korábbi tisztségviselők

László János - elnök


2006 eleje óta vezetem az MK-t, azóta csak ezzel foglalkozom, az addigi vállalkozói munkámat befejezve. Terveim szerint az MK professzionális szakmai szervezetté kell váljon, ami hatékonyan képes megfogalmazni a kerékpározást érintő kérdéseket, képes szakmai ajánlásokkal a fejlődést segíteni, és képes a kerékpárosok érdekeit képviselni és védeni az egész országban. A jövő egyik legfontosabb feladatának tartom, hogy Budapesthez hasonló hatékonysággal és erővel jelenjünk meg vidéken is. Nagyon fontos, hogy ismertségünket növeljük országszerte. Szervezzük új - elsősorban a szemléletváltást segítő - projektek beindítását, fontosnak tartom e munkák folytatását. Stabilizálni kell pénzügyi helyzetünket, kiszámítható és tervezhető bevételek teremthetik csak meg a szakmai munkát, az iroda működését. Szeretném, hogy egy jobb irodánk legyen, ami mindenki számára nyitott kell legyen, szakmai könyvtárral, sok hozzáférhető információval. Szeretném folytatni a a megkezdett munkát, hogy az MK az ország legerősebb civil szervezetévé váljon.

László János 2015 novembere óta a Kerékpárosklub tiszteletbeli örökös elnöke, 2015 vége óta nincs köztünk.

A kerékpáros ügyért végzett munkássága előtt tisztelegve posztumusz Budapest díszpolgára címet kapott, mi pedig rendszeresen megemlékezünk róla.


Erdős Zoltán - ellenőrző bizottsági tag


2008 óta vagyok a Magyar Kerékpárosklub tagja, ahol előbb a dél-pesti területi szervezetet alapítottam meg, majd csatlakoztam a Budapest-Belváros területi szervezethez. Büszke vagyok az általunk elért eredményekre: láttam, ahogy például a csepeli Kossuth Lajos utcán látható kerékpársáv eljutott az ötlettől a valóságig, vagy ahogy Bebiciklizés kezdeményezésünkből immár bejáratott "brand" lett. A területi szervezetek mellett a Klub közlekedési munkacsoportjában és rövid ideig az elnökségben voltam eddig aktív.

A kerékpározáshoz szakmailag is kapcsolódom, mivel közgazdász-urbanistaként egyik küldetésemnek a környezetével harmóniában levő és lakóinak egyenlő esélyeket nyújtó város felé törekvést tartom. Ehhez próbálok hozzájárulni civilként és szakértőként urbanisztikai, helyi érdekvédelmi, ökoturisztikai és közösségfejlesztési kezdeményezéseken keresztül, többek között a Zöldutak Módszertani Egyesület és a Civilek a Palotanegyedért Egyesület tagjaként is.

A kerékpározás és általában a kiegyensúlyozott közlekedési rendszer ügye komplex feladat. Én a legfontosabbnak azt tartom, hogy az emberek felismerjék, mennyivel többet kapunk azzal, ha lakóhelyünk és mindennapi életünk nem a motorizáció körül forog, hanem kicsit lelassulva, környezetünkhöz és embertársainkhoz jobban kapcsolódva élünk. Ennek megvalósulásához sok mindent kell tenni, de elsősorban elhitetni kell, hogy mindez lehetséges. Mert amikor már külföldi országokból érkezők azt kérdezik tőlem, hogy ti ezt hogy csináljátok ti ott Magyarországon, akkor tudom, hogy jó úton haladunk...


Hevesi Edit - elnökségi tag


A kerékpározás iránti szerelem ismertetésébe e rövidke bemutatkozó írásban most nem folynék bele, hiszen tudjuk, tudjátok, hogy a klub tagságát, a klubbért tevékenykedő embereket elsősorban ez köti össze. Ez a fő mozgatórugó és remélem még sok-sok éven át ez is marad. Mint új elnökségi tag, nem az ismeretlenségből jöttem. Már 2006-tól, a Magyar Kerékpárosklub "újraéledésétől” fogva a csapat tagja vagyok. Ekkor alakítottuk meg többed magammal a klub debreceni területi szervezetét is, melynek a kezdetektől egészen 2013 februárjáig a vezetője voltam.

Az elmúlt 7 évben volt alkalmam belülről, és a központtól viszonylag távol eső területi szervezetesként valamelyest kívülről is szemlélni a klubot. Jól ismerem a gyerekbetegségeit, az abból fakadó működési nehézségeit, és jól ismerem azt az arcát is, amely nagyon is szerethető! Amiért országszerte sok-sok önkéntes (köztük én is) hajlandó időt és energiát nem sajnálva dolgozni! Ami tömegeket képes megmozgatni, és nem utolsó sorban kiváló szakmai munkát végez.

Az elnökségben végzendő munkámmal azon leszek, hogy a meglévő gyerekbetegségeket végre valahára kinőjük, fejlődjünk, erősödjünk, növekedjünk.

Több területen is szeretnék munkálkodni. Van, amihez az eddigi önkéntesként szerzett tapasztalat köt, van, amihez a szakmai végzettségem és munkatapasztalatom, és van, amihez ez is, az is. Vannak konkrét terveim és elképzeléseim, melyeket most nem fejtek ki, de röviden azért vázolnám a főbb csapásvonalakat. Szeretnék javítani a klub működési hatékonyságán, a projektek, feladatok átláthatóságán, jobb elosztásán, a központ és a területi szervezetek közötti kommunikáción. Szeretnék a területi szervezetek munkájához több segítséget nyújtani, hogy motiváltabban és hatékonyabban működhessenek. Szeretném szakmai téren az oktatási/szemléletformáló projekteket erősíteni, a szolgáltatások területén pedig a turisztikai vonalat fejleszteni, bővíteni.

Remélem az elmúlt időszakban végbement változások, személyi cserék után sikerül egy viszonylag állandó, hatékonyan együtt dolgozni tudó csapatot felállítanunk, amivel mi magunk és természetesen ti, a klub tagjai, támogatói (leendő tagjai és támogatói) is elégedettek lehettek.


Szanyi Gergely - elnökségi tag

Számomra a kerékpár azon túl, hogy kedves hobbi leginkább a MEGOLDÁS! A leghatékonyabb eszköz a mindannyiunk életét átható közlekedési kihívások leküzdésére.

2008 óta vagyok a klub tagja. A Debreceni Területi Szervezetet erősítettem, illetve 2013 tavaszától vezettem. A legkülönfélébb helyzetekben volt lehetőségem tenni a kerékpáros közlekedés és közösség érdekében. CM felvonulások szervezése, Autómentes Napok, Bringás Reggelik, céges rendezvények bringás témájú programjai, rendezvényeken bringamegőrző és kölcsönző üzemeltetése, önkormányzattal/Magyar Közúttal való egyeztetések koordinálása, helyi sajtóval való kapcsolattartás és még hosszasan sorolhatnám.

Elkötelezett kerékpáros aktivistaként és a debreceni TSZ vezetőjeként megszerzett tapasztalataimat szeretném a klub jövője érdekében felajánlani!

A kérdések, amelyek foglalkoztanak és az érintettekkel közösen szeretnék rá választ találni akár a meglévő akár a fejleszthető kereteink között:

 • Hogyan lehet a földrajzi távolságokat leküzdeni a központ és egy területi szervezet között? Hogyan segíthetünk még hatékonyabban a saját helyi missziójuk sikeres vezetésében? Technikai fejlesztésekkel áthidalható-e a területi szervezetektől elválasztó távolság? Közösen használható eszközpark fejlesztése hatékonyan segíthetne?
 • Kerékpáros infrastruktúra a Kerékpárosklub nélkül is létesülhet. Hogyan lehet mégis meggyőzni a beruházásban érintetteket, hogy a kerékpározáshoz köthető szakmai kompetenciánk akár számukra is értékes lehet?
 • Milyen alkalmat tudunk teremteni a kerékpározásért tenni akaró, a klubhoz társult civilek vagy elszánt önkéntesek tapasztalatcseréjére? Rendszeres találkozók, online/offline szemináriumok, képzések, helyi törekvések még közvetlenebb mentorálása lehet-e a kulcs?
 • Milyen további lehetőségek vannak az önkéntes bázis fenntartására, bővítésére és az önkéntesek motiválására? Hogyan tudjuk a különböző motivációjú és kompetenciájú embereknek úgy feladatot adni, hogy mindkét fél számára pozitív legyen a mérleg? Mennyi errőforrást tudunk arra fordítani, hogy élményt és hasznosítható tapasztalatot adjunk viszonzásként az önkénteseknek?
 • Számos jel arra utal, hogy hamarosan óriási lendületet vesz a kerékpáros túrázás széles körű elterjedése Magyarországon. Hogyan segítheti a klub ezt? Milyen lehetőségek vannak ebben számunkra?


Töreki Attila - ellenörző bizottsági tag

Töreki Attila vagyok, 1972-ben születtem Budapesten. Korábban Csepelen laktam, 1997 óta pedig Angyalföldön. Egy lányom és két fiam van. Munkahelyemen nagy informatikai rendszerek üzemeltetését végzem.

Teljesen semleges vagyok a politikában, nem foglalok állást politikai kérdésekben. A kerékpározás számomra azonban nem politikai, hanem közlekedési, sport és turisztikai kérdés.

2008 óta vagyok tagja a Magyar Kerékpárosklubnak, azóta részt veszek a munkájában. Elsősorban informatikai feladatokkal foglalkozom, segítem a honlap jobbítását. Emellett tagja vagyok a Területi Szervezetek és a Közlekedési Munkacsoport levelezési listájának, figyelem a folyamatban levő építési projekteket, próbálok azokhoz építő kritikával hozzászólni.

Amikor csak tudok, bringával járok dolgozni. A családom szinte minden tagja már MK tag. Baráti körben is buzdítok mindenkit a bringázásra és tagságra. Sokat dolgoztunk azon, hogy cégünk igazi bringabarát munkahely legyen. Célom a szabályzatok betartatása és a kommunikáció javítása az elnökség, a területi szervezetek és az önkéntesek között. Erősíteni szeretném az MK jelenlétét vidéken is. Kiemelten fontosnak tartom az önkéntesek munkájának támogatását. Vízióm, hogy az MK ne csak egy profi, szakmai szervezet legyen, hanem egy nagy taglétszámú, szerethető, jó együttműködő csapattá váljon.

Frissítve: 2015.05.15.: Az előző ciklusban EB tagként erőltettem az informatikai fejlesztéseket és önkéntesként is részt vettem benne. Rész vettem az MK rendszerei felmérésében. Összegyűjtöttem a jelenlegi alkalmazásaink és hozzáféréseink listáját. Nóri kapott egy új gépet, és most Emese is egy jó állapotú használt laptopot. Legalizáltuk a gépek operációs rendszereit. Megtettem a kötelező adatkezelői bejelentéseket a hatóság felé. Folyamatosan javítgatom a honlapot, és oktatom a munkatársakat.


Korábbi munkatársak

László János

 • pozíció: elnök
 • munkakör: közlekedésszakmai és az ezzel kapcsolatos kommunikációs munka irányítása

Sok év külföldi és belföldi vállalkozói munkával szakítva vezetem a szervezetet 2006 óta. Előtte is sok közösségi ügyben vettem részt aktívan, és pici gyerek korom óta kerékpározom. A fenntartható közlekedéssel kapcsolatos tapasztalataimat a Bécsben töltött éveim alatt szereztem. Célom, hogy a Magyar Kerékpárosklub a lehető legerősebb érdekérvényesítő és képviseleti szervezetté váljon. Ennek eléréséhez fontos, hogy nagyon sok tagunk legyen, ezért építjük ki a tagoknak járó kedvezmények - szolgáltatások sorát. Ugyancsak nagyon fontos, hogy a szakmai munkánk magas színvonalú és tudományosan megalapozott legyen. A legnagyobb örömöm ebben a munkában, hogy nagyon sok - az ügyért elkötelezett fiatal - aktivistával dolgozhatom együtt.


Barna Miklós

 • pozíció: szakmai tanácsadó
 • munkakör: műszaki és közlekedésszakmai feladatok előkészítése, kerékpártárolókkal kapcsolatos munkák

Bencze-Kovács Virág

 • pozíció: műszaki tanácsadó (2008. március - 2011. március)
 • munkakör: az MK közlekedési munkacsoportjának koordinálása; tervegyeztetés és véleményezés; részvétel önkormányzati és civil fórumokon

A Budapest Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán végeztem városi és környezeti szakirányon. Két és fél évig dolgoztam úttervezőként egy mérnökirodában. Az egyetem utolsó évében és a mérnökirodai munkám során ismerkedtem meg a kerékpárral, mint közlekedéstervezési feladattal. Látva sok más nagyváros kerékpáros kultúráját, célom az, hogy hazánkban is elterjedt, elfogadott közlekedési alternatíva legyen a kerékpározás. Ehhez az önkormányzatok és a tervezők szándéka és összehangolt munkája szükséges. Ennek érdekében a Magyar Kerékpárosklub műszaki tanácsadójaként a legaktuálisabb hálózatfejlesztéseket igyekszem nyomon követni és a tervezési folyamatban a kerékpárral közlekedők érdekeit képviselni.

Buday Bence

Pozíció: kampányszervező és projektfelelős

Munkakör: rendezvényszervezés, közlekedési és kommunikációs munka támogatása

Törzsgyökeres óbudainak érzem magam, de laktam és tanultam Szegeden, a finnországi Turkuban, jelenleg Bel-Budán, dolgozni pedig 2018 szeptembere óta a Magyar Kerékpárosklub 13. kerületi irodájába járok. Szent meggyőződésem, hogy a városon belüli közlekedés legrugalmasabb, leggyorsabb, legolcsóbb, legkisebb helyigényű, ezért legversenyképesebb eszköze a bicikli. Véleményem szerint Buda hegyei simán bejárhatók két keréken is. Nap végén dombra kell feltekernem a bevásárlás intézéséhez, majd egy kicsit még tovább, hogy hazaérjek. Mikor valami miatt nem kerékpárral indulok útnak, villamosra vagy buszra szállok, de az is előfordul, hogy autóba ülök. Utóbbit igyekszem minimálisra szorítani, mert úgy gondolom, a személyautó nem városba való jármű. Egy barátságos középvállalkozásnál töltött kétéves tanácsadói munka után jelentkeztem a Kerékpárosklubhoz, hogy intézményesítsem és strukturáljam a tanulmányaim és szakmai tapasztalataim során szerzett, helyi fejlesztésekhez és a városi közlekedés javításához kapcsolódó ismereteimet, oldjam a közlekedők közötti ellentéteket, valamint, hogy kampányszervezőként a kommunikációs, projektfelelősként a szakmai-közlekedési munkacsoport feladatait támogathassam eddig fel nem merült szempontokkal és kapacitásaimmal.

Glász Attila

 • pozíció: közlekedésszakmai tanácsadó
 • munkakör: közlekedési ügyekkel kapcsolatos szakmai munka, Közlekedési Munkacsoport vezetése

Dr. Győriványi Bálint

 • pozíció: főtitkár
 • munkakör: az operatív működés koordinálása, az egyes tevékenységi területekre vonatkozóan a jövőbeni összehangolt célkitűzések előkészítése és egyeztetése az Elnökséggel, valamint az elfogadott stratégia végrehajtásának irányítása és ellenőrzése

Harkay Lukács

 • pozíció: projektvezető, főszerkesztő (2010. okt- 2012. ápr)
 • munkakör: EU-s projektek dokumentációinak elkészítése, hazai megvalósításuk kidolgozása, nemzetközi kapcsolattartás; honlap és közösségi oldalak szerkesztése

Kilián Zsolt

 • pozíció: közlekedésszakmai tanácsadó
 • munkakör: közlekedési ügyekkel kapcsolatos szakmai munka, Közlekedési Munkacsoport vezetése

Molnár Berta

 • pozíció: közlekedésszakmai tanácsadó
 • munkakör: tervvéleményezés, konzultáció tervezőkkel, önkormányzatokkal, fejlesztések követése a kerékpáros közlekedés szempontjainak érvényesítése érdekében

Müller Kinga

 • pozíció: projektfelelős, főtitkár-helyettes
 • feladatkör: STARS-UNIQA program szervezése, irodai munka szervezése, partneri kapcsolattartás

Myat Kornél

 • pozíció: kommunikációs tanácsadó, kommunikációs-munkacsoport vezető
 • munkakör: az MK kommunikációjának, pr tevékenységének szervezése, tervezése, koordinálása; kampányok kommunikációs feladatainak lebonyolítása

A kerékpározást 6 évesen egy zöld Camping kerékpáron kezdtem (a háromkerekűs időszakot leszámítva). Azóta hol közelebbi, hol távolabbi kapcsolatot ápolok a kétkerekű járgányokkal. A kommunikációval csak később kerültem kapcsolatba, 2006-ban Pécsett végeztem kommunikáció és magyar szakon. Ezt követően pr-tanácsadóként, sajtófőnök- helyettesként, stratégiai tervezőként dolgoztam különböző cégeknél és minisztériumokban. Jelenleg kommunikációs tanácsadóként segítem a Magyar Kerékpárosklub munkáját, annak érdekében, hogy még sikeresebbek lehessünk a kerékpáros közlekedés népszerűsítésében, az élhető és szerethető városi élet alapfeltételeinek- például a békés együtt közlekedés - megteremtéséért végzett munkánkban. Emellett kommunikációt oktatok a Zsigmond Király Főiskolán és próbálok időt szakítani a disszertációm megírására is.

Pap Alexandra

 • pozíció: irodavezető
 • munkakör: Pénzügyekkel kapcsolatos ügyintézés; Munkaszervezés, HR, irodavezetői feladatok ellátása; Tagsággal kapcsolatos ügyintézés

2006-ban végeztem a Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi karán, Marketing és Német szaknyelvi tanár szakirányon. Első munkahelyem egy kerékpár nagykereskedés volt, ahol külkreskedelmi ügyintézőként dolgoztam. Ezután egy épület-villamossággal és -automatizálással foglalkozó cégnél segítettem az ügyvezető munkáját. 2008-ban majd egy évig Dél-Amerikában önkénteskedtem, és világot láttam. 2009 szeptembertől dolgozom az MK-ban. Fontos számomra a precíz, magas színvonalú, jól szervezett munkavégzés és a jó hangulatú csapatmunka. A Kerékpárosklub jó hírnevének és ismertségének öregbítésére, tagjaink teljes elégedettségére törekszem.

Papp Krisztina

 • pozíció: projektvezető
 • munkakör: Bringázz a munkába! kampány menedzselése; Helyben vedd meg! kampány menedzselése

A Pécsi Tudományegyetem pszichológia szakán végeztem. Pszichológusként hajléktalanok rehabilitációs intézményében, valamit egy drogrehabilitációs intézményben kezdtem pályafutásomat terápiás és közösségi rehabilitációs tevékenységek menedzselésével. Később dolgoztam drogprevenciós területen; enyhe értelmi fogyatékos, magatartászavaros, tartós nevelt gyerekek komplex pszichológiai segítésének megszervezésén és kivitelezésén; fiatalkorú fogva tartottak számára tartottam társadalmi és munkaerő piaci integrációjukat elősegítő tréninget, valamint főként szociális szférában dolgozó szakemberek számára a munkájukat különféle területeken támogató tréningeket. A civil szférában 2008 óta dolgozom. Főként menekülteket illetve migránsokat megcélzó projekteket koordináltam, emellett hátrányos helyzetű fiatalokkal és rasszizmus ellen küzdő projekteken dolgoztam. A Kerékpárosklubban két szemléletformáló kampány menedzselése a feladatom, vagyis a projektekhez kapcsolódó hosszú- és rövidtávú projekttervek kialakítása és megvalósítása, kapcsolattartás a projektpartnerekkel, a szükséges dokumentációk elkészítése.

Radics Miklós

 • pozíció: közlekedésszakmai tanácsadó

Szemere László

 • pozíció: rendszergazda
 • munkakör: teljes informatikai rendszer karbantartása; webfejlesztés

Varga Andrea

 • pozíció: projektvezető
 • feladatkör: projektmenedzsment, turisztika, rendezvényszervezés

Wolf Péter

 • e-mail: wolf[kukac]kerekparosklub.hu
 • pozíció: műszaki tanácsadó
 • munkakör: kerékpártárolókkal kapcsolatos munkák; egyéb közlekedési témák

A Budapest Műszaki Egyetem Építőmérnöki karán végeztem geotechnika fő-, illetve út- és vasúttervezés mellékszakirányon. Az egyetem alatt és a diploma megszerzése után ezen a szakterületen dolgoztam tervezőmérnökként. Az MK közlekedési munkacsoportjának munkájában 2007 vége óta veszek részt. 2009 szeptemberétől dolgozom a Klubban megbízási szerződéssel. Feladatom a kerékpártárolókkal kapcsolatos koordinációs, tanácsadói, tervezői munka, illetve közreműködés a közlekedési témákban.

Zöldi B. Aliz

 • pozíció: kontroller
 • munkakör: projektek pénzügyi elszámolása, költségvetés, kontrolling

2007-ben végeztem a Budapesti Corvinus Egyetemen számvitel szakos közgazdászként, közgazdász tanárként és német üzleti-gazdasági szaknyelv tanárként. Az egyetem alatt dolgoztam könyvelő-segédként, segédedzőként, tanítottam középiskolásokat, főiskolásokat, utána kontrollerként helyezkedtem el egy multinál, amit elég gyorsan megelégeltem, utam innét az MK-hoz vezetett. Célom és legfontosabb feladatom az MK pénzügyei szabályosságának, problémamentességének folyamatos ellenőrzése, ezáltal a klub által végzett rendkívül fontos szakmai tevékenység megfelelő hátterének biztosítása.

Zubor-Czirják Emma

 • pozíció: asszisztens
 • munkakör: tagsági ügyintézés, rendezvényszervezés

Oszd meg kerékpáros élményeidet

Használd instagramon fotóid alatt a #kerekparosklub hashtaget és oszd meg a többiekkel merre tekertél, milyen kerékpáros fejlesztésekben botlottál a városban vagy ha részt vettél egy kerékpárosklub által szervezett rendezvényen.