Facebook Instagram Youtube

MÁV TARIFAREFORM és a kerékpárszállítás ELLEHETETLENÍTÉSE

MÁV TARIFAREFORM és a kerékpárszállítás ELLEHETETLENÍTÉSE
2024.02.23
Hónapokon keresztül, több alkalommal tárgyaltunk a MÁV-val, a legutóbbi tárgyalás alkalmával is azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rövidebb távú kerékpárjegyek drágulását a kerékpárbérletek árának változatlansága ellensúlyozza. Ennek ellenére február végén azt látjuk, hogy a 9450 forintra nő az eddigi 2-4000 forintos kerékpárbérlet.

Megérkezett a MÁV-START Zrt. válasza a levelünkre, az oldal alján találod, vagy kattints a frissítés gombra:

FRISSÍTÉS

Nem hagyjuk, hogy elűzzék a vasútról a kerékpárral ingázókat, ezért az alábbi levelet küldtük a MÁV-nak:

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Urak, Tisztelt MÁV-Start Zrt.!

Az együttműködési megállapodásunk keretében folytatott eredménytelen egyeztetéseinket követően 2100 tagunk, több tízezer támogatónk és követőnk képviseletében szervezetünk az alábbi változtatásokat kéri és kommunikálja majd a tervezett tarifarendszer és új üzletszabályzat kapcsán.

TARIFAREFORM:

Megnyilatkozásainkban a kedvező tárgyalási előjelek ellenére bekövetkező kudarcunk után is igyekszünk korrektek maradni, de tagjaink és más kerékpáros közlekedők utóbbi két nap során hozzánk érkező számtalan panasza kényszerhelyzetbe hoz bennünket.

Együttműködésünk korábbi egyeztetésein azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rövidebb távú kerékpárjegyek drágulását a kerékpárbérletek árának változatlansága ellensúlyozza.

Most mégis azt látjuk, hogy a bérletes szállítás is rendkívüli mértékben drágul, és már a jellemző ingázó távolságokon is 9450 forintra nő az eddigi 2-4000 forintról.

Ilyen hirtelen, ennyire általános áremelést nem tudunk elfogadni, mert nincsen tekintettel az állomási kerékpártárolás még fennálló súlyos hiányosságaira, és

nem szolgálja a fenntartható agglomerációs közlekedés előnyét és célját sem.

A végül elvetésre került 400 forintos javaslatunkra is hivatkozva kérjük, hogy legalább a bérletárakat úgy változtassa a MÁV, hogy az ingázásban megfizethető maradjon, és ne űzze el a vasútról az eddig így utazókat.

Egyébként sem koherens egy olyan díjrendszer, amiben a vármegyebérletes utasok kerékpárbérlete kötelezően országos. Legyen a díjazás ebben is logikus és egységes, a vármegyebérlethez illesszenek kerékpáros vármegyebérletet, aminek az állomási tárolás érdemi felfejlesztéséig a díja is legyen méltányos.

A tarifareform és üzletszabályzati egyeztetés részünkről, és látszólag a vasúttársaság részéről is konstruktív, sajnos mégis teljesen eredménytelen folyamatára hivatkozva kérjük fenti javaslataink beépítését.

ÜZLETSZABÁLYZAT:

A 20"-os, nem összecsukható kerékpárok eddigi kedvezményének eltörlésének logikáját értjük, ugyanakkor az ebben a formában történő bevezetését nem tudjuk elfogadni.

A MÁV korábbi ajánlata sok embert ösztönzött több tíz, vagy több százezres beruházásra. Tagjaink közt vannak akik még ebben az évben is vettek a feltételeknek megfelelő kerékpárt.

Kérjük, ne hozza a MÁV ilyen helyzetbe az új üzletszabályzatával ellentétes előző ajánlatára építő utasait. Ehelyett alkalmazzon 2025 végéig egy üzletszabályzatban és a szállítóterekben is deklarált türelmi időt.

Ez egyrészt ügyfélbizalmat erősítő kompromisszum az átmenetben, másrészt a 20”-os bringákra váltás eddigi növekvő trendjének megállítását is megoldja, hiszen addig már nem érné meg újabbat vásárolni.

Viszonzásul az átmeneti időszak pozitív kommunikációjában, az intézkedés logikájának elmagyarázásában felajánljuk segítségünket.

A töltési lehetőség eltörlésének logikáját és okát azonban mi sem értjük, így elfogadni sem tudjuk. Az intézkedés szintén ellentétes az eddigi ügyfélbarát megközelítéssel.

Az új vasúti kocsik kerékpárszállító tereiben végre kialakításra kerültek az ezt célzó aljzatok, és nehéz helyzetekben nagy segítséget is nyújtanak a kerékpáros túrázóknak, ingázóknak, idős kerékpárhasználóknak.

Méltatlan helyzet az eddigi ügyfélközpontú kiszolgálástól az utastéri zugtöltés felé terelni a vasúttársaság ügyfeleit, és szankcionálni azt, amit addig a MÁV maga kínált fel.

Köszönjük a cargo kerékpárok régen időszerű beemelését a szállítható kerékpárok körébe, és a többcélú terekben a kerékpárjukkal utazók elsőbbségének hangsúlyozása is hasznos változtatás. Ezzel sok utas-utas, és utas-ellenőr vitahelyzetet kezel az üzletszabályzat.

A kerékpáros közlekedés és túrázás fejlesztésében, a két közlekedési eszköz kombinációjában mindkét fél részére óriási win-win lehetőségek rejlenek. Európai tapasztalatok alapján a kerékpározás és közösségi közlekedés illesztése minden más közlekedési módnál és kombinációnál praktikusabb ajánlatot is nyújthat, ami jelentősen bővítheti az utasok körét.

Kérjük, gondoljanak erre a hosszú távú társadalmi, és üzletpolitikai haszonra is, és az adminisztratív, vagy díjazási elriasztás helyett a kért korrekciókkal ajánljanak megfizethető szolgáltatást és ügyfélbarát elbánást eddigi és potenciális utasaiknak.

A sikeresebb együttműködésben bízva tisztelettel,

Kürti Gábor

Magyar Kerékpárosklub, elnök


FRISSÍTÉS:

Tisztelt Elnök Úr!

Mindnek előtt engedje meg, hogy a szervezeteink közötti történelmi kapcsolat okán is jelezzem: nagyra értékelem, hogy a megoldásokat keresve aggályaival közvetlenül hozzánk fordult.

A MÁV-START, a Volánbusz és a Magyar Kerékpárosklub között 2023.06.21-én, 2023.09.06-án, valamint ÉKM-KTI-AÖFK részvétellel bővebb körben 2023.10.27-én tartottunk egyeztetéseket, amelyeken több téma mellett a kerékpáros tarifa módosítása és a szállítási szabályok várható változása is napirenden volt.

A megbeszéléseken elhangzottak alapján 2023. november elején a közösségi közlekedés megrendelője (Építési és Közlekedési Minisztérium – ÉKM) felé elküldtük a tarifamódosítási javaslatunkat, amelyben a kerékpárjegyek reformjára tettünk javaslatot (egységesen 500 Ft kerékpárjegy és 4 díjszintű kerékpárhelyjegy bevezetése), a kerékpárbérleteket változatlanul hagyva. A javaslatot a megrendelő ÉKM 2023.11.29-én elfogadta.

A viszonylati kerékpárbérletek kivezetése a kerékpáros tarifa módosítását követően merült fel ,hiszen a tarifareform része minden viszonylati típusú bérlettermék kivezetése. A kerékpárbérlet árát a vármegyebérletek árához igazítva, de országos érvényességi területtel határoztuk meg 9450 Ft-ban, segítve ezzel a tarifarendszer egységességét és átláthatóságát. A felmerült aggályok miatt nyitottak vagyunk a kerékpáros országbérlet árának módosítására 4950 Ft-ra, azt március 1-jétől a Megrendelő ÉKM-mel egyeztetve így alkalmazzuk. A bérletek tekintetében fontosnak tartjuk, hogy a kerékpárbérletek árazása a kerékpárjegyekhez logikailag illeszkedjen, mivel a kerékpárjegyek viszonylattól független árazásúak, ezért a bérletek tekintetében is szükségesnek tarjuk, hogy viszonylattól függetlenül egységes áron legyenek elérhetők. Ezt csak országos termékkel tudjuk biztosítani.

A kerékpárok járműfedélzeti töltésének lehetősége nem kerül eltörlésre, a véleményezés alatt lévő üzletszabályzat várhatóan módosulni fog, a tiltás helyett csupán szabályozott lesz a töltésre igénybe vehető konnektorok köre. Ennek oka az egyeztetéseinket követő 2024. év elején felmerült munkavédelmi bizottsági aggály. A munkavédelmi képviselők jelezték, hogy bizonyos konnektorok esetén ismeretlen nagyságú elektromos terhelés csatlakoztatása ismeretlen biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező töltőn keresztül tűzvédelmi aggályokat vethet fel. A modern IC+ kocsik és a korszerű, alacsonypadlós villamos motorvonatok többcélú tereiben az eddigiekhez hasonlóan biztosított lesz továbbra is a töltés lehetősége, az erre alkalmas konnektorok egy részét már most is piktogramok jelzik, a hiányzókat a későbbiekben pedig egységesen jelölni fogjuk.

A 20”-os kerékpárok díjmentes szállításának szigorításával a kapacitásproblémáinkat kívánjuk kezelni, ahogy azt az egyeztetéseink során jeleztük is. A 16-20” közötti kerékpárok továbbra is ingyenesen szállíthatók maradnak, de összecsukott állapotban. Az ingázásra használt 20” kerékátmérőjű kerékpárok döntő része összecsukható, így valós, nagy arányú érdeksérelem álláspontunk szerint nem keletkezik. Ebben az állapotban a kerékpár poggyászként szállítható például az ülés alatt, ezáltal a multifunkciós terekben szabad helyek maradnak a nem összecsukható kerékpárok számára, ezáltal is növelve a kerékpáros kapacitásokat. A módosított szabályozással továbbá összhangot teremtünk a nagyvasút és a tram-train szabályozása között is.

A kerékpárszállítás továbbra is kiemelt terület a MÁV-START számára, bízunk benne, hogy a fentiek megnyugtatóan rendezik a felmerült aggályokat.

A további sikeres együttműködésben bízva.


A borítókép eredeti verzióját a MÁV készítette.

Támogasd a bringás fejlődést!

Csatlakozz a Kerékpárosklubhoz, csináljunk együtt bringás országot Magyarországból!

Kapcsolódó hírek

15%-kal több kerékpározót mértek Budapesten 2020-ban, decemberben 61%-kal többet, mint egy éve

A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató kerékpárszámlálóján 15 %-kal nagyobb forgalmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben. A 2020-ban összesen mért 2.771.710. kerékpározó rekord azóta, hogy egyszerre öt helyen mérik a biciklis forgalmat. A bicikliutak és sávok aszfaltjába telepített detektorok felett még télen is többen kerékpároztak: a 2019 decemberi biciklis forgalmat már 2020 december közepén túlszárnyalták a budapestiek, a bringás forgalom télen nőtt leginkább 2019-hez képest. A Csepelre vezető Weiss Manfréd úton mérték a legnagyobb éves (26%-os) növekedést, a budai rakparton pedig 2020-ban mértek először 1 milliónál több kerékpározót számoltak. Munkanapokon és munkaszüneti napokon is nőtt a kerékpáros forgalom, ami az otthoni munkavégzés, az oktatási intézmények és vendéglátóhelyek bezárása mellett kiemelkedő.

2021.01.11 |  aron
Így lett kerékpársáv a Nagykörúton és más fontos főútvonalakon

2020 legnagyobb és leghíresebb hazai kerékpárosbarát fejlesztése a nagykörúti kerékpársáv volt. A régóta várt, belvárosi kerületeket összekötő kerékpársávok tesztüzemét a tavaszi koronavírus-járvány elkerüléséhez kapcsolódóan indították el, majd a népszerűségét látva kisebb változtatásokkal ősszel meg is tartották. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan ért be több évtized várakozása, milyen volt a fogadtatása, miken vitáztunk és milyen lehetőséget ad a Nagykörút jövőjének, ezzel Budapestnek ez a kétszer két, olcsón és gyorsan kivitelezett sárga csík. A történet nem csak a Nagykörútra érvényes, akkor is érdemes elolvasnod visszaemlékezésünket, ha nem a környéken élsz, mert a tapasztalatok máshol is hasznosak lehetnek.

2020.12.29 |  aron
Itt találod Budapest és környéke kerékpárboltjainak térképét

Térképre tettük Budapest bringaboltjait és szervizeit. Jó böngészést!

2021.02.03 |  aron