Facebook Instagram Youtube

Komplex kerékpárosbarát városfejlesztés

2011.01.28
Komplex kerékpárosbarát városfejlesztés Szempontok hosszú távú tervezéshez és pályázatokhoz Egy kerékpárosbarát városban: Minden úticél elérhető kerékpárral is gyorsan, akadálymentesen és biztonságosan, a közút használói tekintettel vannak egymásra, növekszik a kerékpárral közlekedők komfortérzete, csökken a kerékpárral közlekedőket fenyegető balesetveszély, kerékpározás elismert közlekedési móddá válik, a kerékpáros közlekedés előnyben részesítése jellemző, csökkennek a gyalogos-kerékpáros konfliktusok, csökkennek a felesleges kerülőutak a kerékpárral közlekedők számára, mindenhol vannak kerékpárparkolók, megfelelőek a burkolatok, integrált fejlesztések indulnak, a kerékpározás részaránya jelentősen növekszik (kb. 20%-ra, akár 40%-ot is elérhet).

Komplex kerékpárosbarát városfejlesztés

Szempontok hosszú távú tervezéshez és pályázatokhoz

Egy kerékpárosbarát városban:

 • Minden úticél elérhető kerékpárral is gyorsan, akadálymentesen és biztonságosan,
 • a közút használói tekintettel vannak egymásra,
 • növekszik a kerékpárral közlekedők komfortérzete,
 • csökken a kerékpárral közlekedőket fenyegető balesetveszély,
 • kerékpározás elismert közlekedési móddá válik,
 • a kerékpáros közlekedés előnyben részesítése jellemző,
 • csökkennek a gyalogos-kerékpáros konfliktusok,
 • csökkennek a felesleges kerülőutak a kerékpárral közlekedők számára,
 • mindenhol vannak kerékpárparkolók,
 • megfelelőek a burkolatok,
 • integrált fejlesztések indulnak,
 • a kerékpározás részaránya jelentősen növekszik (kb. 20%-ra, akár 40%-ot is elérhet).

A kerékpárosbarát fejlesztés alapja

A kerékpározás főként a településen belüli rövidtávú utazások esetén hatékony közlekedési mód, ezért fontos nagyobb területeket egy egységként vizsgálni, és a teljes átjárhatóságot biztosítani komplex kerékpárosbarát fejlesztésekkel. A kerékpározás fejlesztésével a projektek hozzájárulnak
 • a területfejlesztés hatékonyságához,
 • széles társadalmi rétegek akadálymentes közlekedéséhez,
 • a környezet védelméhez, állapotának javításához,
 • az egészségmegőrzéshez,
 • a közlekedéshez kapcsolódó egyéni és közösségi költségek csökkentéséhez,
 • a közlekedési munkamegosztás optimalizálásához,
 • a teljes közlekedési rendszer fenntarthatóságához,
 • a közlekedési mód megválasztásának szabadságához.
Nem a kerékpárutak hossza, hanem a kerékpárosbarát terület nagysága mutatja meg, hogy egy város mennyit tesz a fenntartható közlekedésért. Ezért javasoljuk, hogy először vizsgálják meg a teljes települési úthálózatot, hogy az milyen kerékpározhatóság szempontjából. Képletesen satírozzuk zöldre ezt a területet. Ahol nem jók a kerékpározás feltételei, vagy konfliktusokkal találkozunk, azt színezzük pirosra. Ekkor látszik, hogy hol van szükség beavatkozásra. A beavatkozás lépcsőfokait az alábbi ajánlás foglalja össze: Útvonalak kerékpárosbaráttá tételének eszközei >>. A fenti módszer szerint érdemes problématérképen ábrázolni, hogy hol vannak most akadályok, nehézségek a kerékpárral közlekedő számára, és azokat hogyan lehet enyhíteni. A koncepcióhoz leírást, problématérképet, átnézeti helyszínrajzot érdemes készíteni (ez a pályázatokban is elvárás) az alább felsorolt főbb adatokkal:
 • forgalomnagyság járműtípusonként,
 • kerékpáros forgalom szempontjából vonzó létesítémények, célállomások térképe,
 • meglévő kerékpározható utak és kerékpárforgalmi létesítmények hálózati térképe,
 • problémák és konfliktuspontok kerékpáros szempontból,
 • tervezett létesítménytípusok stb.

A kerékpárosbarát fejlesztés eszközei

 • kerékpártámaszok a vonatkozó ÚT 2-1.203:2010 számú útügyi műszaki előírás, a B+R paraméterkönyv és a Kerékpárosklub javaslatai, műszaki ajánlása szerint (darabszám az OTÉK szerint ajánlott),
 • akadálymentes átjárhatóság biztosítása kerékpárral (szegélyépítés, -bontás, rámpák, egyirányú utcák megnyitása, gyalogos-kerékpáros zónák kijelölése, zsákutcák megnyitása kerékpárnak),
 • kerékpárosbarát sebességcsillapító eszközök (a kerékpáros forgalom biztonsága érdekében a gépjárműforgalom sebességének csillapítása),
 • csomópontok átalakítása: kerékpáros észlelhetőségének javítása, beláthatóság javítása, lassító sziget, rövid nyitott kerékpársáv, kerékpársáv, kerékpáros nyom a csomópont területén, szintbeni kiemelés, vörös színű burkolat, elsőbbség helyes szabályozása;
 • útpálya újrafelosztása: szélesebb szélső forgalmi sáv, közös autóbusz- és kerékpársáv, önálló kerékpársáv, nyitott kerékpársáv, kerékpáros nyom, parkolási rend felülvizsgálata;
 • lakott területen belül kerékpársáv vagy kétoldali egyirányú kerékpárút építése;
 • meglévő kerékpárutak rekonstrukciója: illeszkedés vizsgálata a teljes kerékpárosbarát területhez, kitáblázás és elsőbbség-szabályozás felülvizsgálata, kereszteződések biztonságának javítása, szélesség és elválasztás módjának felülvizsgálata;
 • jelzőlámpás csomópontok vizsgálata kerékpáros szempontból, kanyarodósávok, önálló kerékpársávok és előretolt kerékpáros felállóhelyek kialakítása;
 • kerékpáros útirányjelzés zöld útirányjelző táblákkal (útügyi műszaki előírásnak megfelelő táblatípus, számozással és útvonal elnevezéssel, illeszkedve a település kerékpáros arculatához),
 • kiemelten támogatandó egy területegység egészén az egyirányú utcák kétirányú kerékpáros forgalom számára való megnyitása (szélesség vizsgálata, kiegészítő táblák, burkolati jelek folyópályán és az utcatorkolatnál, elsőbbség szabályozás az útügyi műszaki előírás és a KRESZ szerint),
 • kiemelten támogatandó: országos közút esetén - 5000 J/nap fölött - települések átkelési szakaszán kerékpársáv kialakítása (a sávkiosztás módosításával vagy szélesítéssel)
 • település bejárati kapunál középsziget építése;
 • kiegészítő eszközök: korlátok, kapaszkodó elemek, tolósín, rámpa, parkolásgátló elemek, kerékpáros jelzőlámpa stb.
Egy adott területen a fenti eszközök átfogó megtervezése és együttes alkalmazása a leghatékonyabb mód a kerékpáros közlekedés fejlesztéséhez. A Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a régiókban c. pályázat 2011-től az ilyen komplex kerékpáros fejlesztéseket támogatja. A nagyösszegű pályázati támogatást így nem csak egy útvonalon, hanem több kisebb beavatkozással egy nagyobb területen, hasznosabban lehet elkölteni. Hivatkozások: