Facebook Instagram Youtube

Feljelentést tettünk: baleseti gócpont Hódmezővásárhelyen

Feljelentést tettünk: baleseti gócpont Hódmezővásárhelyen
2024.05.21
2022. júniusában Hódmezővásárhelyen egy 11 éves kerékpározó kislány szenvedett súlyos balesetet a Dr. Rapcsák András út és a Lázár u. rosszul kialakított kereszteződésében. Az önkormányzat vizsgálatot ígért, de a problémák hónapokkal később is fennálltak, ami újabb balesetekhez vezetett. Feljelentést tettünk a kereszteződés forgalmi rendje miatt, amely veszélyezteti a közlekedőket, és nem felel meg a KRESZ-nek és a műszaki előírásoknak sem. Cikkünk részletezi az eseteket, az önkormányzat válaszait és a szükséges intézkedések hiányát, amelyek továbbra is kockázatot jelentenek a közlekedők számára.

A hódmezővásárhelyi Dr. Rapcsák András út - Lázár utca kereszteződésben egy éven belül három baleset történt, köztük súlyos esetek. 2022. június 15-én egy 11 éves kislányt ütöttek el, négy hónappal később októberben egy újabb gyermek szenvedett balesetet, 2023. augusztusában pedig egy rollerezőt gázoltak el. Az első baleset után írásban megkerestük a hódmezővásárhelyi önkormányzatot, bemutattuk, hogy véleményünk szerint a csomópont rossz forgalmi rendje miatt történnek a balesetek, és kértük a csomópont felülvizsgálatát.

Az önkormányzat tételesen megválaszolta a levelünket, kijelentették, hogy a forgalmi rend kialakítása nem hozható összefüggésbe a csomópontban történt balesetekkel, de ígéretet tett a problémák kivizsgálására, azonban máig nem történt változás.

A levélváltás után azonban bekövetkezett a második és harmadik baleset is, amelyek hatására feljelentést tettünk ismeretlen tettes(ek) ellen. Az indoklásban és a szakmai véleményben rámutatunk, hogy a csomópontban egymásnak ellentmondó és jogszabályoknak nem megfelelő jelzések (táblák, felfestések) okozzák a baleseteket, és mivel a felhívásunk ellenére sem változtatott az önkormányzat a jelenlegi rossz kialakításon továbbra is baleset veszélye áll fenn.

A feljelentés elkészítésében - amit az alábbiakban részletezünk - Dr. Mikófalvi Ádám ügyvéd úr segítette a munkánkat.

A feljelentést és a szakmai álláspontunk az alábbi linkeken keresztül is elérhetők:

Fotó: hodpress.hu

FELJELENTÉS ISMERETLEN TETTES ELLEN:

"Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság részére

Tisztelt Nyomozó Hatóság !

Alulírott Magyar Kerékpárosklub (1012 Budapest, Dési Huber u. 4/2. I. em. 6., ny.sz.: 01-02-0009923, info@kerekparosklub.hu, eljáró képviselő: Kürti Gábor Dezső elnök) – F1 szám alatt csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőnk útján - a 2017. évi XC. törvény (Be.) 376. § (1) és a 377.§ (1) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel az alábbi

feljelentést

tesszük a Btk. 165 §-ába ütköző, és aszerint minősülő foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt, ismeretlen tettes(ek) ellen.

A tisztelt Nyomozó Hatóság hatásköre a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 2. § (5) bekezdésén, illetékessége pedig a 3. § (1) bekezdésén alapul.

Feljelentésünk indokolásaként az alábbiakat adjuk elő:

1. Előzmények, forgalmi rend kialakítása

A hódmezővásárhelyi Lázár utca és Dr. Rapcsák András út kereszteződésében lévő forgalmi rend azt követően került kialakításra, hogy a dr. Rapcsák András út belvárosi szakaszát az Újirány csoport tervei alapján sétálóutcává alakították (nem tudjuk, hogy a tervezés kiterjedt-e a kereszteződés forgalmi rendjére). Az építkezés alatt egy ideiglenes körforgalom került kialakításra a kereszteződésben, amit utána megszüntettek. A sétálóutca átadására 2012. szeptember 1-jén került sor, melyről a sajtó is beszámolt. A Légi Kamerázás csapata 2014. január 20-án töltött fel videót a youtube videómegosztóra a megújult sétálóutcáról, mely videón a Lázár utca és a Dr. Rapcsák András utca kereszteződése, annak forgalmi rendje is jól látható felülnézetből.


A helyszínről több időpontban készült fényképfelvételeket is készítettünk melyek itt találhatók.

A felvételeken, valamint a következő ábrán látható, hogy a csomópontban a forgalmi rend kialakítása a műszaki előírásoknak, és a KRESZ-nek nem felel meg maradéktalanul, a forgalmi rend felismerése a közlekedők számára nehézkes.


A következőkben röviden kifejtük, hogy mely jogszabályokat sérti meg a kereszteződés kialakítása, és ez milyen anomáliákat okoz, valamint a feljelentéshez mellékeljük a Magyar Kerékpárosklub mérnökének, Közlekedési Munkacsoport vezetőjének szakmai álláspontját a kialakított forgalmi rendről.

A kerékpározókat a KRESZ 18. § p/1. pont szerinti, az utat keresztező kerékpárút (158/g. ábra) kerékpárút átvezetésen (Lázár utca torkolata), illetve egy kerékpársávon (Dr. Rapcsák András út) kerülnek átvezetésre a gyalogos átkelőhellyel párhuzamosan, mindkettőt piros festés tölti ki, az úttesten pedig mindkét kerékpáros átvezetés előtt a KRESZ 18. § h) pontjának megfelelő, megállás helyét jelző vonal található. Az érkező kerékpárosoknak a kereszteződés előtt egyik irányból sincs megállás helyét jelző vonal, vagy elsőbbségadásra utaló háromszög alakú burkolati jel. A kerékpáros átvezetéseken lévő piros burkolatfestést az elsőbbséggel rendelkező kerékpáros átvezetésekhez ajánlják.

Megjegyezzük még, hogy a kereszteződés területe szintben meg van emelve a beérkező, gépjárműforgalommal érintett utak szintjéhez képest, a Dr. Rapcsák András úton közlekedő kerékpárosok azonban ezen a megemelt szinten érkeznek a kereszteződésbe, és ezen is kelnek át. Az átvezetés szintbeli megemelése, a keresztező úton (Lázár u.) alkalmazott megállás helyét jelző vonal is inkább egyenrangú kereszteződésre utal, sőt, a gyalogos átkelőhely és a kerékpár átvezetésének védett státuszára. Rámutatunk arra, hogy a Lázár utcán futó kerékpárút, és a Dr. Rapcsák András úton érkező kerékpárút is jobbkézszabály alapján keresztezi egymást.

A KRESZ 3. § (3) bekezdése szerint a közúti jelzőtáblákat az úttest mellett, menetirány szerinti jobb oldalra kell kihelyezni, erre kevés kivételt említ a jogszabály (pl. jelzőlámpák alá, vagy egyirányú utcáknál a baloldalon megismételt jelzések). A fölvételeken is látható, hogy a sétálóutca, vagy a Lázár utca felől érkezők biciklizőknek BALRÓL van kihelyezve a tábla, ami így a hivatkozott jogszabálynak nem felel meg, és az erről érkezőkre nézve hatálytalan. Ennek folytán olyan abszurd helyzet állhat elő, hogy az egyébként táblákkal szabályozott kereszteződésben jobbkézszabályt kell alkalmazni az egyik irányból érkezőknek, a rossz helyre kitett tábla, és a burkolati jelek azonban bizonytalanságot szülhetnek a közlekedőkben (gépjárművezetőkben és kerékpárosokban egyaránt), a forgalmi rend nem ismerhető fel időben, és ez – amint arra a későbbiekben kitérünk részletesen is - a 1988. évi I. törvény rendelkezéseibe ütközik.

A Dr. Rapcsák András úton közlekedő kerékpárosoknak a kereszteződés előtt kihelyezett „kerékpárút vége” táblák szükségtelenek, hiszen a kereszteződés után a kerékpáros létesítmény folytatódik, a kerékpárút át van vezetve. A „kerékpárút vége” tábla sem elsőbbségadást, sem a járműről való leszállást nem szabályoz, nem ír elő.

A kereszteződésnél időközben (2018 körül) kihelyezett "Hajtva tilos, tolva szabályos" tábla nem KRESZ-tábla, a rajta lévő információ nem felel meg a jogszabálynak, mivel nincs olyan előírás, mint amire a tábla utal. Kihelyezése ebben a kereszteződésben az átvezetett kerékpárút miatt különösen indokolatlan. Erre utal az is, hogy ha csak tolva lenne szabályos átkelni a kereszteződésen, akkor az elsőbbségadás kötelező tábla miért van kinn a kerékpárosoknak. Ez a tábla csak a járművezetőknek ad utasítást, a gyalogosoknak (így a kerékpárt toló gyalogosoknak) nem.

A fentiek alapján a csomópontban a kerékpárral érkezőknek csak a Deák Ferenc utca felől egyenesen érkező autózóknak, és a Lázár utcáról jobbról érkező autózóknak kell elsőbbséget adniuk, viszont a Dr. Rapcsák András útról kanyarodókkal szemben, illetve a Lázár u-ról balról érkező autózókkal szemben a kerékpárosoknak elsőbbsége van! Megjegyezzük azt is, hogy a kialakított forgalmi rendre, és a KRESZ vonatkozó rendelkezéseire tekintettel a kerékpárosok járművükön ülve, azt hajtva kelhetnek át a kereszteződésen.

2. A forgalmi rend kialakításának következményei

A kereszteződésben az elmúlt évek során több súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt, mely alapján baleseti gócnak tekinthető. Részletes baleseti statisztikák nincsenek a birtokunkban, azonban a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság valószínűleg rendelkezik ezekkel. Néhány közelmúltbeli esetre hivatkoznánk csak a megjelent sajtóhírek alapján.

2022. március 18-án például autós sodort el kerékpárost, a sérült kerékpárost kórházba kellett szállítani.

2022. június 15-én egy 11 éves kislányt ütöttek el autóval a csomópontban, aki a kerékpárút átvezetésén szeretett volna áthajtani. Több sajtóorgánum a kislányt tette felelőssé, mert nem tolta át a kerékpárját a kereszteződésen (mint utaltunk rá, valójában nem kellett neki leszállnia).

Ezen eset után 2022. június 16-án nyílt levelet küldtünk meg a sajtónak, melyben részletesen kifejtettük a kereszteződés forgalmi rendjének szabálytalanságait, ezt le is közölték, majdnem szó szerint. Egyidejűleg ugyanezen e-maillel megkerestük az érintett közút kezelőjét, a Hódmezővásárhelyi Önkormányzatot, és a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságát is, javasolva a forgalmi rend felülvizsgálatát. A 2022. június 16-án kiküldött e-mail szövegét (F8) számon mellékeljük.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztálya részéről Nagy Tiborné r. alezredes 2022. július 6-án kelt levelében tájékoztatott, hogy a megkeresést a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály, valamint a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoport vezetőjének továbbította. (F9)

Az érintett közút kezelője, vagyis Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja 2022. augusztus 17-én kelt, VÜZEM/712-2/2022 iktatószámú levelével válaszolt megkeresésünkre. Ezen levelet (F10) számon mellékeljük a feljelentéshez. A közútkezelő szerint mindegy, hogy milyen színű a kerékpáros átvezetés színe, mivel a táblák szerint nincs már ott kerékpáros átvezetés. Kerékpárosoknak a szabályok szerint nem kell megállás helyét jelző vonalat festeni, szerintük a kihelyezett táblák egyértelműen jelzik, hogy a kerékpárútnak vége, és a gyalogosokra vonatkozó szabályok lépnek életbe. Háromszoros jelzés mutatja a kerékpárosoknak, hogy gyalogolniuk kell, és elsőbbséget kell adniuk (hogy gyalogosan miért kell elsőbbséget adniuk, amikor ott a gyalogos átkelőhely, arra nem tértek ki). Mindenesetre jelezték azt, hogy a biciklizők biztonsága érdekében az általunk említett burkolatfestéseket meg fogják rendelni a helyszínre. Arra nem reagáltak, hogy a biciklizőket a jármű tolására kérő táblák („Hajtva tilos, tolva szabályos”) nem létező szabályra utalnak, viszont szerintük a táblán alkalmazott színek miatt minden korosztály megértheti a tábla üzenetét. Az önkormányzat megígérte, hogy szeptember elején a rendőrséggel közösen bejárják a helyszínt, megvizsgálják a forgalmi rendet, és ha nincs más megoldás, áthelyezik a táblát a jobb oldalra, illetve az általunk jelzett problémák alapján a bejáráskor megnyugtatóan szabályozzák a forgalmat. A levél végén megjegyzik, hogy a gyermeket ért baleset, és az általunk jelzett hibák között semmilyen összefüggés nincsen szerintük, pl. azért, mert a gyermek nem szállt le a kerékpárjáról.

Arról nincs tudomásunk, hogy az ígért 2022. szeptemberi bejárásra végül sor került-e, azonban az önkormányzat válaszlevelében ígért burkolati jelek fölfestésére nem került sor, sem a burkolati jeleken, sem a táblázáson nem változtattak semmit annak ellenére, hogy fölhívtuk figyelmüket, hogy a kihelyezésük a jogszabályoknak nem felel meg. A változatlan forgalmi rend a 2023. január 27-én készült (F4) szám alatt linkelt fényképfelvételeken is látható.

2022. október 21-én ismét gyermeket ért súlyos baleset a kereszteződésben, mentővel kellett kórházba szállítani. Úgy tudjuk, a sérülései annyira súlyosak voltak, hogy nagyon hosszú rehabilitációra van szüksége, ami minden tekintetben súlyos terhet ró a gyermekre, és családjára is.

A helyszínen kialakult visszás helyzetre egy, a honlapunkon 2022. november 4-én megjelent cikkben hívtuk fel a figyelmet, rámutatva, hogy a balesetveszélyről történt tudomásszerzés után sem tett a közútkezelő semmit a forgalmi rend egyértelműsítése érdekében, majd ismét súlyos baleset történt.

2023. augusztus 7-én egy rollerest gázoltak el a kereszteződésben, a sérültet ezúttal is kórházba kellett szállítani. A cikk leírása szerint az áldozat a sétálóutca felől jött, ami alapján ő csak a szintben kiemelt, piros festéssel jelölt átvezetést látta, tőle jobbra pedig semmilyen táblát. A cikk ezen a linken érhető el.

2023. augusztus 31-én a sorozatos balesetek, és a szakmai szabályok betartására történt figyelmeztetés ellenére változatlanul festette újra a forgalmi rendet a Városgondozás Hódmezővásárhely, amely facebook oldalán be is számolt az újrafestés tényéről. A hibás táblázás, illetve a táblázás és a burkolati jelek ellentmondásainak javítására ezúttal és egyébként azóta sem került sor.

3. A felelősség megállapíthatóságának jogszabályi alapja

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Ötv.) 13. § 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladata a településüzemeltetés, azon belül is a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 12. § (2) bekezdése szerint „A közutak forgalmi rendjét félreérthetetlenül, úgy kell kialakítani, hogy azt a közlekedés résztvevői kellő időben és könnyen felismerhessék. A forgalmi rend kialakításához a szükséges és lehető legkevesebb közúti jelzőtáblát kell használni.”

Ugyanezen törvény 34. § (1)-(2) bekezdése szerint „ A közút kezelője – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint és az (5)–(8) bekezdésben foglaltakra tekintettel eljárva – köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.
(2) A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell.”

Megjegyezzük, hogy a 44. § (1) bekezdése szerint a közúti közlekedés ellenőrzésének ki kell terjednie a közúti forgalom szabályozására, az ellenőrzést pedig a vonatkozó jogszabályok alapján a rendőrség, és a közlekedési hatóság végzi.

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet (továbbiakban: KM rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint „Az utak forgalmának szabályozása – a 3. §-ban foglalt kivételekkel –, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)–(10) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.” A 4. § (1) bekezdése szerint „Az utak forgalmát úgy kell szabályozni (a forgalmi rendet úgy kell kialakítani), hogy a közlekedés résztvevői biztonságosan, gyorsan és zavartalanul közlekedhessenek.”

A KM rendelet ugyanezen szakasz (4) bekezdésében rendelkezik arról, hogy a forgalomszabályozás során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére, illetve az útkereszteződésekre. A 7. § pedig úgy rendelkezik, hogy „Az útkereszteződések forgalmi rendjét úgy kell kialakítani, hogy az útkereszteződéshez közeledő jármű vezetője elsőbbségadási kötelezettségét és a továbbhaladás lehetőségeit egyértelműen felismerhesse.”

A KM rendelet 11. § (1) bekezdése világosan rámutat, hogy „A közúti jelzéseket a KRESZ és a vonatkozó szabványok rendelkezéseinek megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy azok a járművezetők és gyalogosok, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban, kellő távolságból észlelhessék, és azokból – helyismeret hiányában is – a forgalmi rendet félreérthetetlenül felismerhessék.” A (3) bekezdés szerint tilos „egymásnak ellentmondó közúti jelzések (közúti jelzőtábla és jelzőtábla, jelzőtábla és útburkolati jel, fényjelzőkészülék és jelzőtábla, vagy útburkolati jel és forgalomirányító fényjelzőkészülék fényjelzése) együttes alkalmazása.”

A KM rendelet mellékletének VI. fejezet, 24.1. pontja szerint 24.1. A kerékpáros forgalom szabályozása során tekintettel kell lenni az út (útszakasz) teljes közúti forgalmán belül a kerékpáros baleseteire. A 24.4. pont szerint a „kiegészítő táblával ellátott „Kerékpárosok” veszélyt jelző táblát (KRESZ 95/c. ábra) el kell helyezni, ahol
a) a kerékpárút, kerékpársáv véget ér,
b) az úttest egyik oldala mentén kijelölt kerékpáros létesítmény az út másik oldalán folytatódik (KRESZ 95/c. ábra).”

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet mellékletét képező „A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményei” műszaki szabályzat 2.1. pontja is megköveteli, hogy „A közúti jelzőtáblákat úgy kell megtervezni, azokat úgy kell alkalmazni és elhelyezni, hogy a közlekedők szükséges és elégséges információt kapjanak közlekedésük közben az úton fennálló veszélyekről, tilalmakról, kötelezettségekről, valamint a lehetséges mértékig tájékozódhassanak követhető útirányukról és az úton elérhető úti célokról.”

A szabályzat 5.1. pontja is utal arra, amire a KRESZ 13. §-a is. Eszerint „A jelzőtáblákat - az 5.2-5.4. pontokban említett kivételekkel - az úttest mellett, a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni.” A szabályzat 9.3. a) pontja szerint „Egyenrangú útkereszteződés előtt azon az úton, amelynek a megelőző útkereszteződésében jelzőtáblával jelzett elsőbbsége volt, az „Egyenrangú útkereszteződés” jelzőtáblát el kell helyezni.”

A szabályzat 16.5. pontja megszabja, hogy „A kerékpárút végét jelzőtáblával ott kell jelölni, ahol a kerékpárút megszűnik.”

A fentiek alapján megállapítható, hogy a hódmezővásárhelyi Lázár u. (Deák Ferenc u.) és Dr. Rapcsák András út kereszteződésében a forgalmi rend kialakítása és fenntartása az önkormányzati közútkezelő feladata. A forgalmi rend kialakítása több tekintetben jogszabálysértő, nem félreérthetetlenül van kialakítva, a járművezetők az elsőbbségadási kötelezettségüket nem ismerhetik fel egyértelműen. A kereszteződésben egymásnak ellentmondó közúti jelzések (közúti jelzőtábla és útburkolati jel) vannak, melyek részben nem az előírásoknak megfelelő módon lettek kihelyezve, és előírt jelzőtáblák (egyenrangú útkereszteződésre figyelmeztető tábla, „Kerékpárosok” veszélyt jelző tábla) hiányoznak a kereszteződés előtt. Eközben szükségtelen (kerékpárút vége) és valótlanságot bemutató, ellentmondást és zavart okozó, nem közúti jelzőtáblák vannak kihelyezve („Hajtva tilos, tolva szabályos”) a csomópontban.

A kereszteződésben rövid időn belül több súlyos baleset is történt, egy részük azt követően, hogy a hiányosságokra a közútkezelő, és a rendőrség figyelmét is felhívta a szakmai szervezetként működő Magyar Kerékpárosklub, de úgy gondoljuk, hogy akármilyen közlekedésbiztonsági audit, vagy kirendelt közlekedési szakértő is megállapítaná ezen hiányosságokat.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 165. § (1) bekezdése szerint a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést követi el, aki a foglalkozási szabály megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz.

A közúti balesetek esetén a hatóság a közlekedésben résztvevők felelősségét vizsgálja, hogy megállapítsa a baleset okozóját, és vele szemben szabálysértési, vagy büntetőeljárást indít, azonban ha a forgalmi rend kialakítása maga szabálytalan, és emiatt egy kereszteződésben sorozatosan balesetek történnek, úgy álláspontunk szerint felmerül a forgalmi rendet megtervezők, kialakítók, és fenntartók felelőssége is, hiszen a rájuk vonatkozó szakmai szabályokat jól dokumentáltan megszegték a kereszteződés kialakítása és üzemeltetése során, hanyagságukkal (illetve a figyelmeztetést követően már tudatos gondatlanságukkal) pedig mások – köztük sajnos gyermekek - testi épségét közvetlen veszélynek tették ki.

A fentiekben részletezett bűncselekmény elkövetése miatt feljelentést teszünk ismeretlen tettes ellen, kérve a tisztelt Nyomozó Hatóságot, hogy a büntetőeljárást megindítani, tényállás felderíteni, az elkövetők személyét megállapítani szíveskedjen."


Mérnöki szakmai álláspont

Közlekedésbiztonsági szempontból a csomópontok esetében mindenképp arra kell törekedni, hogy a forgalomtechnikai kialakításuk – elsőbbségi szabályrendszerük - egyértelmű és könnyen felismerhető legyen minden közlekedő számára. Ehhez olyan jelzésrendszert kell tervezni, ami önmagát magyarázza, azaz alátámasztja, elősegíti a helyes és szabályos közlekedést.

Amennyiben a fenti elvárás nem teljesül, és az elsőbbségi szabályt érintően egymásnak ellentmondó jelzések jelennek meg a kereszteződésben, az a közlekedőben zavart és rossz döntést okozhat, amelynek a legrosszabb kimenete akár egy közlekedési baleset is lehet.

Véleményünk szerint a hódmezővásárhelyi Lázár utca – Dr. Rapcsák András út – Deák Ferenc utca kereszteződésében történt balesetek oka az egymásnak ellentmondó jelzésekből álló forgalomtechnikai rendszernek köszönhető, amely kialakítás az alábbi jogszabályoknak és útügyi műszaki előírásoknak sem felel meg:

 • 20/1984 KM rendelet, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről
  11.§ (1) „A közúti jelzéseket a KRESZ és a vonatkozó szabványok rendelkezéseinek megfelelően úgy kell elhelyezni, hogy azok a járművezetők és gyalogosok, akikre a jelzés vonatkozik, bármely napszakban, kellő távolságból észlelhessék, és azokból – helyismeret hiányában is – a forgalmi rendet félreérthetetlenül felismerhessék.”
  (3b) „tilos egymásnak ellentmondó közúti jelzések (közúti jelzőtábla és jelzőtábla, jelzőtábla és útburkolati jel, fényjelzőkészülék és jelzőtábla, vagy útburkolati jel és forgalomirányító fényjelzőkészülék fényjelzése) együttes alkalmazása.”
 • e-ÚT 03.04.13:2019 Kerékpározható közutak tervezése UME (továbbiakban kerékpáros UME)
 • 5.1. A csomóponttervezés alapelvei első bekezdése:
   „A csomópontok tervezését az alábbi alapelvek szerint kell végezni: 
  •    legyen a csomópont egyszerű és könnyen áttekinthető:
   • egyszerű geometria
   • tisztázott elsőbbségi viszonyok
   • összhang az épített kialakítás, a forgalmi rend, és az alkalmazott forgalomtechnikai jelzések között
   • könnyen felismerhető és egyértelmű forgalomtechnikai jelzések
   • a burkolati jelek vezessék a járművezetőket”

A fentiek alapján összegyűjtöttük az ellentmondásokat, és ábrázoltuk azokat a meglévő forgalomtechnikai kialakításról készített helyszínrajzon.

Ezek mindegyike vét a 20/1984 11.§ (3b) ellen, ezenfelül pedig a magyarázatokban kitérünk a kerékpáros UME előírásainak megszegésére is.

Egymásnak ellentmondó jelzések:

1. Kerékpárút vége tábla – kerékpáros átvezetés burkolati jel


A Dr. Rapcsák András út – Lázár utca csomópontba megérkezve a kerékpárúton kerékpárút vége táblával találkozunk, azonban ennek ellenére a burkolaton kerékpárút átvezetés van felfestve, mintha folytatódna a kerékpárút. Ez a 20/1984 11.§ (3b)-n túl nem felel meg a szakági műszaki előírás alábbi pontjainak sem:

 • e-ÚT 03.04.13 UME 5.1. első bekezdés 4. pont:
  „Legyen a csomópont... könnyen felismerhető és egyértelmű...”
  Kettő, egymást (elvileg) kizáró jelzéssel szembesül a közlekedő, ami abszolút nem egyértelmű forgalmi rendet eredményez – ez zavarodottságot és elbizonytalanodást eredményez, ami a rossz döntéseknek kedvez.
 • e-ÚT 03.04.13 UME 5.1. második bekezdés 3. pont:
   „kerékpárforgalmi létesítmény közvetlenül csomópont előtt ne érjen véget”
  Ez alapján abban az esetben sem végződhetne a csomópont előtt a kerékpárút, ha utána, az út túl oldalán már nincs folytatása, mert ezekben az esetekben is a biztonságos átkelést még biztosítani kell, és csak a csomópont után lehet megszüntetni a kerékpárutat. De jelen esetben ráadásul a Lázár utca túloldalán folytatódik a kerékpárút, ami tovább súlyosbítja a szabálytalanságot, hiszen egyértelmű szakadást eredményez a hálózatban.

2. Pirosra színezett kerékpáros átvezetés - elsőbbségadás kötelező tábla


A kerékpáros átvezetés piros színezését kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, ha a kerékpárúton közlekedőknek van elsőbbsége:

e-ÚT 03.04.13 UME 5.3.2. második és harmadik pontja:

 • „amennyiben a kerékpárosoknak minden forgalmi iránnyal szemben elsőbbségük van: a kerékpáros átvezetés burkolati jelei között torzított kerékpár járműképet is el kell helyezni a keresztezett sávok tengelyében, továbbá ajánlott a kerékpáros átvezetések területének piros burkolattal történő ellátása”
 • „ha a kerékpárút forgalma alárendelt: a keresztezett közúton kizárólag a kerékpárút-átvezetés útburkolati jel alkalmazható. A kerékpárosok számára a megállás helyét jelző vonalat, 3 m hosszúságú záróvonalat, az elsőbbségadás burkolati jel szimbólumát, továbbá a csomópontot megelőző 20 m-en a terelővonalat a terelővonalat és az úttest széle burkolati jelet is fel kell festeni.”

A fentiek alapján a piros színezés és az elsőbbségadás kötelező tábla kizárja egymást.

3. Kerékpárút vége tábla - elsőbbségadás kötelező tábla


A „kerékpárút vége” tábla megszünteti a kerékpárutat, ettől kezdve a kerékpárosnak nincs út, amin tovább közlekedhetne, csak a kerékpáról leszállva tudja a biciklit áttolni a gyalogátkelőhelyen.

Mivel megszűnik a (kerékpár)út, innentől kezdve a kerékpáros gyalogossá válik, és ebben az esetben értelmezhetetlen az elsőbbségadás kötelező tábla.

4. Pályaszintemelés - elsőbbségadás kötelező tábla


A csomópontban az úttesten érkező járműveknek minden irányból pályaszintemelésen kell áthaladniuk. A pályaszintemelésemelés egy forgalomcsillapítási eszköz (e-ÚT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása UME 3.1), amelynek célja nagyon sokféle lehet (e-ÚT 03.02.12 Közúti forgalom csillapítása UME 1.1):

 • a szabályos közlekedés kikényszerítése a forgalombiztonság javításáért:
  • a szabályos sebességmegválasztás érdekében,
  • a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken a gyalogosok elsőbbségénekbiztosításáért,
  • az elsőbbségi szabályok helyes alkalmazása érdekében;
 • a közúton haladók figyelmének felhívása a körültekintő, óvatos járművezetésre;
 • a közúti forgalom lassítása, sebességcsökkentés;
 • a kerékpáros-forgalom előnyben részesítése;
 • az útszakasz forgalomnagyságának csökkentése, átirányítása más útvonalra:
  • az út elválasztó· hatásának mérséklése, a keresztező gyalogos- és járműforgalom megkönnyítése,
  • más (pl. városközponti) funkcióra alkalmasabbá tétel,
  • az útszakasz használatának korlátozása (a jármű kategóriája, a behajtási jogosultság, a behajtási időpont vagy a behajtás célja szerint).”

  A csomópontba érkezők nem tudhatják, hogy a tervező melyik fent említett célból tervezte a kiemelést, azonban az kimondható, hogy a legáltalánosabb alkalmazása a védtelen közlekedők elsőbbségének kikényszerítése szokott lenni. Közéjük tartoznak a kerékpárosok is, hiszen a kerékpáros átvezetés is a kiemelésen helyezkedik el, ami azt erősítheti a kerékpárosokban, hogy nekik van elsőbbségük az úttesten érkezőkkel szemben (amit a piros színű átvezetés még tovább erősít).

   5. Összefüggő gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés burkolati jel – elsőbbségadás kötelező tábla


   Az e-ÚT 03.04.13 UME 5.3.2. Elválasztott létesítmények csomóponti átvezetése negyedik és ötödik pontja szerint:

   • „csak különösen indokolt esetben szabad eltérő elsőbbségadási kötelezettséggel egymás mellett kialakítani gyalogos-átkelőhelyet és kerékpárút-átvezetést;
   • egymás mellett kialakított gyalogos-átkelőhely és utat keresztező kerékpárút burkolati jel között legalább 0,50 m távolság legyen, kivéve, ha ez csak aránytalan ráfordítással lenne biztosítható”

   A gyalogátkelőhely burkolati jele és a kerékpáros átvezetés piros színű burkolata közvetlenül egymás mellett helyezkednek el, amely azon túlmenően, hogy nem felel meg a fenti UME előírásnak, azt az érzetet kelti a közlekedőben, hogy a két átvezetés azonos elsőbbségi viszonyokkal rendelkezik. A fenti UME előírás éppen azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a 2 átvezetésnek egymástól eltérő elsőbbségi viszonyai vannak, akkor azt egyértelmű jelzésrendszerrel is szükséges alátámasztani (azaz külön kell őket választani).

   Megjegyzés: Külföldön engedélyezett az ábrán látható kialakítás (magába foglalja a gyalogátkelőhely a kerékpáros átvezetést) abban az esetben, ha azonos az elsőbbségük. Magyarországon nem engedélyezett ez a kialakítás akkor sem, ha a 2 átvezetésnek azonos elsőbbségi viszonya van – kivéve, ha a különválasztás aránytalan ráfordítást jelentene, ami azonban ezen a helyszínen nem áll fent.

   6. Kerékpáros átvezetés használatát tiltó egyedi táblák és kerékpáros átvezetés burkolati jel


   Mindkét oldalon az elsőbbségadás kötelező tábla alatt egyedi (nem KRESZ) táblák vannak kitéve:


   Ezek alapján a kerékpárt csak gyalogosként a gyalogátkelőhelyen lehet áttolni, azonban ezzel ellentétes a kerékpáros átvezetés útburkolati jele, amely a KRESZ (1/1975) 158/g. ábrája alapján az utat keresztező kerékpárutat jelenti – tehát megengedett a kerékpározás az út keresztezésében a kijelölt helyen.

   Kerékpárút: kerékpárosok közlekedésére kijelölt út.


   Kapcsolódó hírek

   15%-kal több kerékpározót mértek Budapesten 2020-ban, decemberben 61%-kal többet, mint egy éve

   A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató kerékpárszámlálóján 15 %-kal nagyobb forgalmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben. A 2020-ban összesen mért 2.771.710. kerékpározó rekord azóta, hogy egyszerre öt helyen mérik a biciklis forgalmat. A bicikliutak és sávok aszfaltjába telepített detektorok felett még télen is többen kerékpároztak: a 2019 decemberi biciklis forgalmat már 2020 december közepén túlszárnyalták a budapestiek, a bringás forgalom télen nőtt leginkább 2019-hez képest. A Csepelre vezető Weiss Manfréd úton mérték a legnagyobb éves (26%-os) növekedést, a budai rakparton pedig 2020-ban mértek először 1 milliónál több kerékpározót számoltak. Munkanapokon és munkaszüneti napokon is nőtt a kerékpáros forgalom, ami az otthoni munkavégzés, az oktatási intézmények és vendéglátóhelyek bezárása mellett kiemelkedő.

   2021.01.11 |  aron
   Így lett kerékpársáv a Nagykörúton és más fontos főútvonalakon

   2020 legnagyobb és leghíresebb hazai kerékpárosbarát fejlesztése a nagykörúti kerékpársáv volt. A régóta várt, belvárosi kerületeket összekötő kerékpársávok tesztüzemét a tavaszi koronavírus-járvány elkerüléséhez kapcsolódóan indították el, majd a népszerűségét látva kisebb változtatásokkal ősszel meg is tartották. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan ért be több évtized várakozása, milyen volt a fogadtatása, miken vitáztunk és milyen lehetőséget ad a Nagykörút jövőjének, ezzel Budapestnek ez a kétszer két, olcsón és gyorsan kivitelezett sárga csík. A történet nem csak a Nagykörútra érvényes, akkor is érdemes elolvasnod visszaemlékezésünket, ha nem a környéken élsz, mert a tapasztalatok máshol is hasznosak lehetnek.

   2020.12.29 |  aron
   Itt találod Budapest és környéke kerékpárboltjainak térképét

   Térképre tettük Budapest bringaboltjait és szervizeit. Jó böngészést!

   2021.02.03 |  aron