Facebook Instagram Youtube

A városi közlekedési stratégia része a bringázás fejlesztése Bécsben

A városi közlekedési stratégia része a bringázás fejlesztése Bécsben
2016.11.28
Euromilliókba kerülő kerékpáros kampányok, folyamatosan bővülő bringabarát úthálózat és közbringa-rendszer, fenntartható közlekedési módokat előtérbe helyező újépítésű városrészek. Ausztria fővárosa egyre csak növekszik, viszont nem szeretnék, hogy ez a dugók, lég- és zajszennyezés növekedésével, a városi terek színvonalának csökkenésével járjon. A Bécsi Mobilitási Ügynökségnél érdeklődtünk a városi közlekedési stratégiába integrált bringás fejlesztésekről, alább olvashatjátok, mi mindent csinálnak.

Euromilliókba kerülő kerékpáros kampányok, folyamatosan bővülő bringabarát úthálózat és közbringa-rendszer, fenntartható közlekedési módokat előtérbe helyező újépítésű városrészek. Ausztria fővárosa egyre csak növekszik, viszont nem szeretnék, hogy ez a dugók, lég- és zajszennyezés növekedésével, a városi terek színvonalának csökkenésével járjon. A Bécsi Mobilitási Ügynökségnél érdeklődtünk a városi közlekedési stratégiába integrált bringás fejlesztésekről, alább olvashatjátok, mi mindent csinálnak.

- Mit tartalmaz Bécs város mobilitási stratégiája és hogyan szeretnék elérni a célokat? Vannak már első általános érvényű eredmények? Várospolitikai megbízás rejlik a stratégia mögött?

A Bécsi Mobilitási Szakmai Koncepció egy olyan városról alkotott elképzelések következetes megvalósítása, amelyet a STEP 2025 program keretében fogalmaztak meg. A bécsi közlekedési lehetőségeket méltányos, egészséges, kompakt, környezetkímélő, megbízható és hatékony módon kell felkínálni. A lényeg az, hogy „együtt legyünk mobilak”. A bécsi közlekedéspolitika a következő években is következetesen a környezetet kímélő közlekedési módokat támogatja.

A közlekedési módok megoszlását tekintve a célkitűzés a „80:20”. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint a bécsiek 2025-re az esetek 80 százalékában a közösségi közlekedési eszközöket veszik igénybe vagy kerékpároznak, illetve gyalogszerrel közlekednek. A járművel történő egyéni közlekedés arányát a jelenlegi 28-ról 20 százalékra tervezik csökkenteni. A közlekedés aktív válfajaként a kerékpározás és gyaloglás ráadásul hozzájárul az egészséghez is. A környezetkímélő közlekedési hálózatot ez az elképzelés egyetlen integrált rendszerként kezeli – a közlekedési eszközök közötti optimális kapcsolódással, valamint kiegészítő, a városi környezethez alkalmazkodó mobilitási kínálattal (például egy mobilitási kártyával, közösségi kerékpár- és autóbérlési rendszerekkel).

Ezen kívül 2013-ban a városi képviselő testület jóváhagyta a „Kerékpározás Bécsben” alaphatározatot, 2014-ben pedig a „Gyalogos közlekedés” alaphatározatot. Ezeken a döntéseken alapul a városi kerékpáros és gyalogos közlekedési hálózat tervezése.

A kormányzati megállapodásban is rögzítették az aktív közlekedés támogatását. A koncepciókból és stratégiákból vezetik le a lépésről lépésre bevezetett intézkedéseket.

Az infrastruktúra folyamatos fejlesztése és az ezt kísérő szemléletformálás kezdi meghozni az eredményét. Egyre elégedettebbek a Bécsben kerékpározók – ezt az eredményt hozta a Mobilitási Ügynökség megbízásából készített elégedettségi felmérés. Ennek keretében 4.600 kerékpárost kérdeztek 2016 nyarán. A kerekezők 79 százaléka azt nyilatkozta, hogy javultak a kerékpározás körülményei Bécsben. 2014-ben a válaszadók 72 százaléka nyilatkozott így, 2015-ben az arányuk még csak 52 százalék volt. Mindenek előtt a biztonságérzet erősödött. 2012-ben a válaszadók 52 százaléka értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy „Kerékpározva biztonságban érzem magam Bécsben”, 2016-ra az arányuk viszont 70 százalékra nőtt.

A város mobilitási stratégiája mögött – ahogyan az első kérdésre adott válaszból is kitűnik – politikai megbízatás rejlik.

(A város 2016-os kerékpáros beszámolóját itt találjátok.)

- Hogyan illeszkedik a kerékpáros közlekedés fejlesztése a város mobilitási terveibe? Milyen lépéseket/intézkedéseket vezettek már be, mit terveznek, mekkora a költségvetés és milyen fejlesztések zajlanak a kerékpáros közlekedés fejlesztésére?

A színvonalas kerékpáros közlekedési infrastruktúra tervezése lényeges érdeke Bécs Városának. 2015 decemberére a bécsi kerékpárút-hálózat hossza elérte az 1.298 kilométert, és folyamatosan dolgoznak a bővítésén. A cél az, hogy a kerékpáros közlekedés aránya a jelenlegi hétről a teljes közlekedési forgalom tíz százalékára emelkedjen. Ebből következően a többcélú sávok és kerékpársávok aránya tovább nő a következő évek során. Azt azonban nem határozták meg, hogy konkrétan hány kilométernyi kerékpárutat terveznek megvalósítani 2020-ig.

A távolsági kerékpáros közlekedés fejlesztésére az egész várost átszelő távolsági kerékpárutakat terveznek kiépíteni. A távolsági kerékpárutak megvalósítása folyamatosan zajlik. A tervezett színvonalon először a déli szakasz készül el 2018-ig (a Karlsplatz – főpályaudvar – Favoritenstraße –Leopoldsdorf bekötő nyomvonalon).

2013 és 2016 között a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére, valamint a kerékpározás terjedésére irányuló szemléletformálásra szánt költségvetés 4 és 6 millió euró között mozgott. A képviselő testület még nem rögzítette a következő évekre a költségvetést.

A kerékpáros infrastruktúra fejlesztési listája itt található.

Kerékpározásra kétirányúsított utca
(Fotó: Stephan Doleschal)

- Az elmúlt évek során hogyan változott a kerékpáros közlekedés aránya a városban és a sűrűn lakott városrészekben? A kerékpárosok összetételéből milyen demográfiai tendenciákat olvashatunk le (korcsoport, nem, társadalmi réteg stb.)? 

2011 óta folyamatosan bővül a kerékpáros közlekedés Bécsben. Váltakozva tapasztaltunk kisebb-nagyobb ütemet a növekedésben. Jelenleg a kerékpáron megtett utak részaránya Bécsben 7 százalék (közlekedési módok megoszlása 2015-ben).

Az önműködő, folyamatos üzemű forgalomszámláló helyek adataiból is kiolvasható, hogy a kerékpárosok száma folyamatosan nő. 2016 első félévében az önműködő, folyamatos üzemű forgalomszámláló helyek összesen 3.210.483 kerékpárost számláltak, ami 5,3 százalékkal több, mint 2015 hasonló időszakában.

A belvárosi kerületekben, az elsőtől kilencedikig terjedő, valamint a huszadik kerületben élők átlagon felüli gyakorisággal, az utak 9 százalékában közlekednek kerékpárral. A kerékpározás aránya Bécs délkeleti részén a legalacsonyabb 3 százalékkal.

Igénybe vett közlekedési eszközök a válaszadók lakóhelye szerint: Gyaloglás, kerékpár, egyéni autóközlekedés, közösségi közlekedés aránya a városrész fekvése szerint (2010-2014).
Forrás: Omnitrend GmbH, Zu Fuß gehen in Wien,...

- Milyen eszközökkel (kedvezményekkel, anyagi támogatással stb.) vagy kampányokkal ösztönzik a bécsieket a kerékpározásra?

Bécs városa azt tűzte ki céljának, hogy a gyalogos és kerékpáros közlekedés arányát jelentősen növeljük a bécsiek által megtett utak arányában. Új kerékpárutakat és járdákat építünk, ezen kívül a városnak fontos a szemléletformálás. Ennek érdekében alapították meg a Bécsi Mobilitási Ügynökséget, amely 2011 óta ösztönöz a kerékpározásra, 2013 óta pedig a gyaloglása is kampányokkal, szemléletformálással, szolgáltatásokkal és innovatív projektekkel.

A Kerékpározás Évével 2013-ban valósították meg az első átfogó kampányt a városi kerékpározás mellett Bécsben. Az ingyenes kerékpáros térképpel és az ingyenesen kínált „Bike Citizens” kerékpáros navigációs kisalkalmazással két olyan szolgáltatási terméket kínálunk, amelyet mind a gyakori kerékpározók, mind pedig a kezdők gyakran igényelnek és keresnek.

Minden generáció számára elérhetővé kell tenni a kerékpározást
Fotó: Wolfgang Zajc

A Mobilitási Ügynökség az a megkereshető kapcsolódási pont mindazoknak, akik konkrét javaslatokat kívánnak tenni a gyalogos vagy kerékpáros közlekedés fejlesztésére vagy akik hiányosságokat akarnak bemutatni. A lakosság, a közigazgatás és a politika közötti közvetítő szerepénél fogva azon fáradozik az ügynökség, hogy egyszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb legyen a gyaloglás és a kerékpározás a városban.

Mindez azt a célt szolgálja, hogy a mindennapokban egyre több ember döntsön gyakrabban a kerékpár vagy egyszerűen csak a gyaloglás mellett.

A város támogatja a kerékpár-tárolók létesítését közterületeken kívül. A kerékpárok biztonságos és kényelmes tárolása jelentős mértékben ösztönzi ennek a közlekedési eszköznek a használatát a belvárosi forgalomban.

- Mire terjed ki a Mobilitási Alap és hogyan működik?

A tevékenységét 2017 tavaszával megkezdő Mobilitási Alap a környezetkímélő projekteket támogatja. Autómegosztási kezdeményezéseket, modern kerékpártárolókat, elektromos teherszállító kerékpárok kölcsönzését vagy különböző fajtájú járműveket egy helyen kínáló mobilitási pontokat tervezünk fejleszteni. A pénzt csak helyi környezetkímélő mobilitási projektekre szabad felhasználni. Évente egymillió eurót tervezünk rendelkezésre bocsátani. A pénz beruházók és építtetők önkéntes hozzájárulásaiból származik. Nekik előnyös a közös projektek lebonyolításának lehetősége.

Kerékpárosbarát városfejlesztési projektek minden élethelyzetben ösztönzik a bringázást
(Fotó: Stephan Doleschal)

- Bécs városának milyen területen kell még a kerékpáros közlekedés témáját fejlesztenie és milyen, a legjobb gyakorlatot tükröző megoldásokat vehetne át Budapest is?

Ezt nem lehet általánosságban megválaszolni, mert minden város más és más feltételrendszert kínál. Budapest jelenleg a „Kerekezz az U4-es metró lezárása alatt” projekt iránt érdeklődik. 2016. április 30-a és szeptember 5-e között leállították a bécsi 4-es metrót Hütteldorf és Hietzing között, amit később Schönbrunnig kiterjesztettek. Bécs városa arra kérte a helyieket, hogy a metróleállás alatt a kerékpárt vegyék elő „pótlóbuszként”. A metró két megállójánál, Hietzingnél és Schönbrunnnál további 450 kerékpár tárolását tették lehetővé, hogy könnyebb legyen kerékpárral ingázni. Olyan szolgáltatásokat is felkínáltak, mint a kerékpárok ingyenes műszaki átvizsgálása vagy az elektromos kerékpárok felülvizsgálata. Az U4-es metró leállásával érintett szakaszon a kerékpárforgalom közel 50 százalékkal ugrott meg.
A bécsi metrópótló kampányról itt írtunk részletesen.

Korábbi bécsi cikkeinket itt olvashatjátok.

Ilyen egy biciklis divatbemutató Bécsben.


Tetszett a cikk?

A Kerékpárosklub azért dolgozik, hogy bringa- és emberbarát településeink legyenek. Ez csak a Te támogatásoddal lehetséges.

Hogyan segíthetsz?

Lépj be! Tagsági díjaddal nem csak a munkánkat támogathatod, hanem rengeteg szolgáltatás és kedvezmény is jár érte az egész országban. Tagsági akciónkban most nyeremények várnak! Belépéshez kattints ide!

Add nekünk adód 1%-át. Adószámunk: 18245402-2-41. További infók az 1%-ról

Oszd meg a cikket, ha egyetértesz céljainkkal!

 

 

Kapcsolódó hírek

15%-kal több kerékpározót mértek Budapesten 2020-ban, decemberben 61%-kal többet, mint egy éve

A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató kerékpárszámlálóján 15 %-kal nagyobb forgalmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben. A 2020-ban összesen mért 2.771.710. kerékpározó rekord azóta, hogy egyszerre öt helyen mérik a biciklis forgalmat. A bicikliutak és sávok aszfaltjába telepített detektorok felett még télen is többen kerékpároztak: a 2019 decemberi biciklis forgalmat már 2020 december közepén túlszárnyalták a budapestiek, a bringás forgalom télen nőtt leginkább 2019-hez képest. A Csepelre vezető Weiss Manfréd úton mérték a legnagyobb éves (26%-os) növekedést, a budai rakparton pedig 2020-ban mértek először 1 milliónál több kerékpározót számoltak. Munkanapokon és munkaszüneti napokon is nőtt a kerékpáros forgalom, ami az otthoni munkavégzés, az oktatási intézmények és vendéglátóhelyek bezárása mellett kiemelkedő.

2021.01.11 |  aron
Így lett kerékpársáv a Nagykörúton és más fontos főútvonalakon

2020 legnagyobb és leghíresebb hazai kerékpárosbarát fejlesztése a nagykörúti kerékpársáv volt. A régóta várt, belvárosi kerületeket összekötő kerékpársávok tesztüzemét a tavaszi koronavírus-járvány elkerüléséhez kapcsolódóan indították el, majd a népszerűségét látva kisebb változtatásokkal ősszel meg is tartották. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan ért be több évtized várakozása, milyen volt a fogadtatása, miken vitáztunk és milyen lehetőséget ad a Nagykörút jövőjének, ezzel Budapestnek ez a kétszer két, olcsón és gyorsan kivitelezett sárga csík. A történet nem csak a Nagykörútra érvényes, akkor is érdemes elolvasnod visszaemlékezésünket, ha nem a környéken élsz, mert a tapasztalatok máshol is hasznosak lehetnek.

2020.12.29 |  aron
Itt találod Budapest és környéke kerékpárboltjainak térképét

Térképre tettük Budapest bringaboltjait és szervizeit. Jó böngészést!

2021.02.03 |  aron