Facebook Instagram Youtube

Elkészítettük Óbuda kerékpárosbarát átalakulásának koncepcióját

Elkészítettük Óbuda kerékpárosbarát átalakulásának koncepcióját
2016.08.03
Elkészítettük a Kerékpárosbarát Óbuda koncepciót, mely alapjaiban határozza meg a kerület  jövőbeli bringabarát fejlesztéseit.

Elkészítettük a Kerékpárosbarát Óbuda koncepciót, mely alapjaiban határozhatja meg a kerület jövőbeli bringabarát fejlesztéseit.

Átszállást segítő B+R kerékpártároló Kaszásdűlön HÉV állomáson

Alapok

A III. kerület vezetése, valamint a főváros Balázs Mór Terve egyaránt célul tűzi ki a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítését, ezen belül a mindennapi kerékpárhasználat népszerűsítését és szükséges feltéte­leinek megteremtését. A 2020-ig érvényes EU-s támogatási ciklus jelentős forrásokat biztosít a kerékpáros közlekedés fejlesztésére, Budapesten a VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) keretén belül. A rendelkezésre álló forrásokat egy-egy útvonal helyett átfogó, egész területek közlekedési rendszerét javító tervekre lehet a leghatékonyabban elkölteni. Vagyis nem a kilométer, hanem az érintett terület nagysága számít.

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata egy átfogó kerékpáros koncepció elkészítésével bízta meg a Kerékpárosklubot a kerület bringás közlekedésének fejlesztése és népszerűsítése érdekében. A koncepcióban olyan fejlesztési javaslatokat gyűjtöttünk össze, melyek költséghatékonyan - részben a VEKOP pályázatból - valósíthatóak meg és hozzájárulnak a kerület kerékpárosbaráttá tételéhez. Az elkészült koncepció a III. kerület bringabaráttá válásának fontos lépése lehet.

Cél

Átfogó cél a kerékpáros közlekedés részarányának növelése. Óbuda számtalan kiaknázatlan lehetőséggel rendelkezik, mellyel az itt lakók és az átutazók számára is vonzó és elérhető alternatívává tehető a kerékpáros közlekedés. Koncepciónk célja, hogy bárki kerékpárra tudjon ülni, és ezt biztonságban, kényelmesen, vonzó környezetben, kerülők nélkül tehesse meg. Ehhez növelni kell a kerékpározás elfogadottságát, mindennapi használati arányát és biztonságát.

fotó: May Adél

A jelenlegi helyzet

A javaslataink alapját részletes helyzetelemzés előzte meg. A koncepció készítése során kiemelt hangsúlyt fektettünk a munka közösségivé tételére. A helyi igények felmérésére kérdőívet készítettünk, valamint Észak-budai területi szervezetünk aktivistáival helyszíni bejárásokat tartottunk. Az összegyűlt tapasztalatok alapján problématérképet és fényképes beszámolót készítettünk.

Budapesten jellemzően 5 km körül alakul a kerékpárral megtett átlagos utak hossza. A III. kerületen belüli legnagyobb távolságok e körül az érték körül mozognak, emellett az intermodalitás, a HÉV és a kerékpár kombinálása segíti az autómentes közlekedést.

Óbuda-Békásmegyer adottságaiból következően a szabadidős és turisztikai célú kerékpárhasználat kiemelkedően népszerű, ami a Duna menti EuroVelo6 nemzetközi kerékpáros útvonalnak, illetve a számtalan közkedvelt dunaparti, hegyi, illetve országúti kerékpáros célpontnak is köszönhető.

A rendelkezésre álló forgalmi adatok elemzése alapján megállapítható, hogy a kerület észak-déli kerékpáros főtengelye, illetve az Árpád és Újpesti vasúti híd egyaránt fontos és közkedvelt útvonalak. A nagy gépjármű-forgalmú útvonalakon kevesebben kerék­pá­roz­nak, miután ezekről az útvonalakról hiányoznak a kerékpározást segítő megoldások.

A baleseti adatok elemzése alapján a baleseti gócpontok jellemzően a nagy kerékpáros, illetve gépjármű­forgalmat bonyolító útvonalak mentén jönnek létre. Kiemelkedik ezek közül néhány csomó­pont, melyeknek a nem megfelelő, balesetveszélyes kialakítása erősen hozzájárul a balesetek számának alakulá­sához. Az elemzés alapján veszélyesnek minősíthető csomópontokat részletesebb vizsgálat alá vetettük, a fejlesztési javaslatok során ezekkel kapcsolatban megoldási javaslatot fogalmaztunk meg.

A helyzetfelmérés során foglalkoztunk továbbá a III. kerület és a szomszédos kerületek és agglomerációs települések közötti kerékpáros kapcsolatokkal, a kerékpárparkolás kérdéseivel, bürokratikus háttérrel, valamint a kerületben már zajló kerékpáros közlekedés népszerűsítő és kapcsolódó oktatás-nevelési tevékenységgel.

VEKOP javaslatok

A javaslatainkat a VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten pályázati felhívásnak megfelelően tematizáltuk. A VEKOP pályázat kereteinek megfelelve a javaslati szakaszt  két részre bontottuk. Az egyik fejezet területi alapú komplex kerékpárosbarát fejlesztést javasol Óbuda és Újlak város­részekben. A második részben a megjelölt területen kívül fontosabb útvonalak, csomó­pontok fejlesztését javasoljuk.

Szükséges infrastrukturális beavatkozások a kerületben, illetve a komplex kerékpárosbarát fejlesztésre javasolt területen

Komplex kerékpárosbarát fejlesztés

A VEKOP pályázathoz igazodva a fejlesztések célterületének a kerület belvárosát, Óbuda és Újlak városrészeket jelöltük meg, melynek területe mintegy 2,5 km2. A fej­lesz­tési területen élő lakosság meghaladja a 34 ezer főt.

A III. kerület belső részeinek komplex kerékpárosbarát fejlesztése hozzájárulhat a nagy gépjármű-for­galmú főútvonalak által szétszabdalt, korábban belvárosi jellegű területek átjárhatóságához, élhető­ségéhez. A fejlesztésekhez szervesen kapcsolódik a kerület egyik legproblémásabb közterületének számító Flórián tér vizsgálata és fejlesztési javaslata is. A Flórián térnek – mint a terület központi elemének – gyalogos- és kerék­páros­barát fejlesztése, az átjárhatóságának javítása nélkül a városrész élhető­sége jelentősen nem javítható.

Javaslatainkban kijelöltük a kerékpáros forgalom fő tengelyeit, kitértünk az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal fejlesztési lehetőségeire, javaslatot tettünk a kerékpárparkolás fejlesztésére is. A javasolt fejlesztések sorában néhány hangsúlyos elem a következő:

  • É-D irányú tengely a Szőlő utca nyomvonalán
  • Árpád fejedelem útjának fejlesztése (EuroVelo 6 nyomvonal)
  • Flórián tér környezetének kerékpáros átjárhatóságának megteremtése, az Árpád hídi kerékpárút kapcsolatainak a javítása
  • Keresztirányú kapcsolatok fejlesztése (Tímár utca, Kiscelli utca, Tavasz utca, Raktár utca, Bogdáni út)

Óbuda-Újlak területen kívüli javaslatok

Meghatároztuk azokat a főbb útvonalakat, melyek fejlesztése nagyban hozzájárulhat a kerékpáros átjárhatósághoz. Javaslataink szerint (amelyek a fejlesztés módját is részletesen bemutatják) az alábbi főbb útvonalak fejlesztésére lenne elsősorban szükség:

  • Szentendrei úttal párhuzamos É-D irányú útvonal
  • Mátyás király út
  • Pünkösdfürdő utca, békásmegyeri lakótelepi K-NY irányú útvonal

Emellett meghatároztunk a kerületben további EuroVelo 6 szakaszokat, melyeket a közeljövőben korszerűsíteni, fejleszteni érdemes.

Kerékpárparkolás és tárolás feltételeinek javítása

Megfelelő kerékpárparkolási feltételek nélkül kevesen közlekednek kerékpárral, ezért biztosítani kell az úticélok megközelíthetőségét. A kerékpár és a közösségi közlekedés kombinálása nagyobb távolságok esetén is vonzó alternatíva lehet, ezért javasoljuk a közösségi közlekedés megállóiban B+R („Kerékpáros és utazz”) parkolók kialakítását.

A lakótelepeken való hosszabb idejű kerékpártárolás hely hiányában sokszor nehezen oldható meg. A lakók kerékpárjaikat kénytelenek a folyosón/erkélyen/előszobában stb. tartani, mely gyakran tűzvédelmi és higiéniai problémákat vet fel.

Közbringa-rendszer bővítése, fejlesztése

A budapesti közbringa, a MOL Bubi szolgáltatási területéhez jelenleg még nem tartozik bele Óbuda. A kerületben megtalálható hagyományos közösségi közlekedési szolgáltatásokat azonban már jelenleg is kiválóan kiegészíti a belsőbb városrészekben található MOL Bubi szolgáltatás.

A közbringa Óbudán is ideális módja a rövid és középhosszú távú városi utazásoknak, szervesen beilleszthető a közösségi közlekedésbe. Ezáltal segítheti a munkába és iskolába ingázókat, illetve szerepet játszhat a torlódások és a jelentősebb közlekedési csomópontok környékén egyes időszakokban jelentkező autóparkolóhely-hiány enyhítésében.

A budapesti üzemeltetési tapasztalatok és nemzetközi kutatások szerint a szolgáltatási területen a jelenleginél sűrűbb gyűjtőállomás-elhelyezéssel lehet biztosítani a megfelelő szolgáltatási színvonalat, az utazási igények kielégítését.

Népszerűsítés, szemléletformálás, oktatás

A kerékpározás népszerűsítéséhez, a kerékpáros közlekedés részarányának növeléséhez a vonzó és biztonságos létesítmények kialakítása mellett megfelelő hangsúlyt kell fektetni az ún. szoft elemekre. Hatékony népszerűsítő, szemléletformáló kampányokkal kell leépíteni a mindennapi kerékpárhasználattal kapcsolatos tévhiteket és félelmeket. Az új infrastrukturális elemek használatát el kell magyarázni leendő használóinak. Tudatosítani kell, hogy a kerékpáros közlekedés egy előnyös, bárki számára elérhető alternatíva.

A népszerűsítés és oktatás jellegű feladatok két különböző célt szolgálnak. A kizárólag oktatás jellegű, közlekedésbiztonsági megközelítés könnyen félelemkeltéshez, veszélyérzet kialakításához vezet, önmagában nem szolgálja a kerékpáros közlekedés kívánt népszerűsítését. Az elkerülendő balesetveszélyes szituációk és követendő közlekedési szabályok bemutatása önmagában nem teszi vonzó alternatívává a kerékpárt. A tudatos közlekedésre és racionális eszközválasztásra nevelésnek a közlekedésbiztonság csupán része, ezért az oktatást nem szabad összekeverni a népszerűsítő tevékenységgel. Az oktatásban és együttműködő közlekedésre nevelésben az általános és a speciálisan kerékpáros közlekedési ismeretek egyaránt szükségesek.

A koncepcióban részletes javaslatokat, ötleteket adtunk a megbízónak a kerékpározás népszerűsítésére és az oktatás-nevelési tevékenységekre is. A kerülettel közösen tervezzük a Kerékpárosklub Kisokos terjesztését, az önkormányzat új kezdeményezéseként pedig bringásreggeliket szervez, valamint költségtérítéssel honorálja a kerékpáros munkába járást.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a kerületben már ma is jelentős kerékpáros forgalom tovább növelhető a koncepcióban javasolt intézkedések megtétele esetén. A kedvező domborzati adottságok és közlekedési kapcsolatok remek lehetőséget teremtenek a kerékpározás terjedéséhez. A szükséges források előteremtése, sikeres pályázat és a javaslatok kivitelezése esetén a kerület jó része valóban kerékpárosbaráttá válhat.

Kerékpárosbarát Óbuda koncepciónkat itt olvashatod el (PDF).
 


Tetszett a cikk?

A Kerékpárosklub azért dolgozik, hogy bringa- és emberbarát településeink legyenek. Ez csak a Te támogatásoddal lehetséges.

Hogyan segíthetsz?

Lépj be! Tagsági díjaddal nem csak a munkánkat támogathatod, hanem rengeteg szolgáltatás és kedvezmény is jár érte az egész országban. Belépéshez kattints ide!

Add nekünk adód 1%-át. Adószámunk: 18245402-2-41. További infók az 1%-ról

Oszd meg a cikket, ha egyetértesz céljainkkal!

 

Kapcsolódó hírek

15%-kal több kerékpározót mértek Budapesten 2020-ban, decemberben 61%-kal többet, mint egy éve

A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató kerékpárszámlálóján 15 %-kal nagyobb forgalmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben. A 2020-ban összesen mért 2.771.710. kerékpározó rekord azóta, hogy egyszerre öt helyen mérik a biciklis forgalmat. A bicikliutak és sávok aszfaltjába telepített detektorok felett még télen is többen kerékpároztak: a 2019 decemberi biciklis forgalmat már 2020 december közepén túlszárnyalták a budapestiek, a bringás forgalom télen nőtt leginkább 2019-hez képest. A Csepelre vezető Weiss Manfréd úton mérték a legnagyobb éves (26%-os) növekedést, a budai rakparton pedig 2020-ban mértek először 1 milliónál több kerékpározót számoltak. Munkanapokon és munkaszüneti napokon is nőtt a kerékpáros forgalom, ami az otthoni munkavégzés, az oktatási intézmények és vendéglátóhelyek bezárása mellett kiemelkedő.

2021.01.11 |  aron
Így lett kerékpársáv a Nagykörúton és más fontos főútvonalakon

2020 legnagyobb és leghíresebb hazai kerékpárosbarát fejlesztése a nagykörúti kerékpársáv volt. A régóta várt, belvárosi kerületeket összekötő kerékpársávok tesztüzemét a tavaszi koronavírus-járvány elkerüléséhez kapcsolódóan indították el, majd a népszerűségét látva kisebb változtatásokkal ősszel meg is tartották. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan ért be több évtized várakozása, milyen volt a fogadtatása, miken vitáztunk és milyen lehetőséget ad a Nagykörút jövőjének, ezzel Budapestnek ez a kétszer két, olcsón és gyorsan kivitelezett sárga csík. A történet nem csak a Nagykörútra érvényes, akkor is érdemes elolvasnod visszaemlékezésünket, ha nem a környéken élsz, mert a tapasztalatok máshol is hasznosak lehetnek.

2020.12.29 |  aron
Itt találod Budapest és környéke kerékpárboltjainak térképét

Térképre tettük Budapest bringaboltjait és szervizeit. Jó böngészést!

2021.02.03 |  aron