Facebook Instagram Youtube

A békásmegyeri lakótelep kerékpárosai a legelégedetlenebbek a III. kerületben

A békásmegyeri lakótelep kerékpárosai a legelégedetlenebbek a III. kerületben
2017.11.16
A lakótelepi kerékpártárolás nehézségeinek megoldásában próbál segíteni a Magyar Kerékpárosklub Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának. A kerületi igények felmérését online és személyes kérdőívek, valamint egy lakossági fórum keretében végeztük idén ősszel. Alább a jelenlegi helyzettel való elégedettség és lehetséges megoldások támogatottságát vizsgáló kérdőívünk eredményeit olvashatjátok.

A lakótelepi kerékpártárolás nehézségeinek megoldásában próbál segíteni a Magyar Kerékpárosklub Óbuda-Békásmegyer önkormányzatának. A kerületi igények felmérését online és személyes kérdőívek, valamint egy lakossági fórum keretében végeztük idén ősszel. Alább a jelenlegi helyzettel való elégedettség és lehetséges megoldások támogatottságát vizsgáló kérdőívünk eredményeit olvashatjátok.

A felmérés fontosabb megállapításai

Kevés a kifejezetten kerékpártárolásra létesített biztonságos kerületi tároló, ezért a többnyire lakótelepeken élő lakosság nagy része kénytelen lakásában tárolni kerékpárját.

A kerékpárral nem rendelkezők nagy része azért nem tart saját kerékpárt, mert azt nem tudná hol tárolni, de sokan félnek a lopásoktól is.

Habár a kitöltők 1/3-a elégedett a jelenleg alkalmazott megoldásával, az elégedetlenek nagy részének komoly kényelmetlenséget okoz a kerékpár lépcsőn vagy liften történő szállítása.

A leginkább preferált tárolási módszer a lakóházon belüli tároló lenne, de ezt nem sokkal követi a közterületen elhelyezett fedett tároló is.

A kitöltőkről

Összesen 367-en töltötték ki a kérdőívet, nagy részük (77%) valamelyik lakótelepen lakik. A kitöltők több mint negyede lakik a békásmegyeri lakótelepen, ami megfelel a lakótelep kerületi súlyának. Ugyanakkor aktivitásuk oka lehet, hogy a felmért területek közül itt a legnagyobb az elégedetlenség. A mintaterületként kiemelt Fő tér környéki lakótelepen élők a kitöltők 10%-át teszik ki.

A kitöltők 43%-a nő, 57%-a férfi, átlagéletkoruk 45 év, de háromnegyedük fiatalabb ennél.

A kitöltők nagy része aktívan kerékpározik, 43% minden nap, majdnem háromnegyedük pedig hetente, mindössze 3% nem biciklizik egyáltalán. A mintaterületnek választott Óbudai lakótelepen még magasabb a kerékpározók aránya, az itt élő válaszadók 82%-a legalább hetente kerékpározik.

Kerékpárbirtoklás

Ennek megfelelően a háztartások többségében több kerékpár is van, átlagosan 2-3 darab. Kiemelkednek a családi házak, ahol átlagosan 3-4 kerékpár jut egy háztartásra, rádásul a háztartások több mint fele legalább 4 kétkerekűvel rendelkezik. A lakótelepek közül a Pók utcai háztartásokban van a legtöbb kerékpár, itt is 3 feletti az átlag. A legkevesebb bicikli az Újlaki épületek háztartásaiban van, de az átlagnál kevesebb kerékpár jut a békásmegyeri háztartásokra is. Habár a mintaterületen a válaszadók átlagánál többet kerékpároznak a megkérdezettek, háztartásaikban valamivel kevesebb a bicikli.

A pedelecek és teherkerékpárok a válaszadók körében egyelőre nem túl elterjedtek, a kerékpár-utánfutók valamivel népszerűbbek, de egyelőre még csak a lakosság töredéke használja ezeket, főleg a családi házak vagy nem lakótelepi társasházak lakói.

Saját kerékpárral nem rendelkezők

Habár a legtöbben rendszeresen kerékpároznak, és háztartásukban több kerékpár is van, a megkérdezettek 12%-a nem rendelkezik saját kerékpárral. A többségben valamelyik lakótelepen élő biciklivel nem rendelkezők nagy része azért nem tart saját kerékpárt, mert azt nem tudná hol tárolni, de sokan félnek a lopásoktól is. Néhányan anyagi okok miatt nem rendelkeznek saját kerékpárral, de azt is többen említették, hogy nem érzik biztonságosnak a kerékpározást.

Tárolás

Az óbudai lakosok leggyakrabban lakásukban, társasházuk tárolójában vagy a társasház valamely közös területén tárolják kerékpárjukat. A lakótelepek többségében a lakásban tárolók aránya több mint 2/3. Ez az arány valamivel alacsonyabb Kaszásdűlőn és az Óbudai lakótelep Főtér környéki részén, de kiugróan kevesen kényszerülnek erre a tárolási módszerre a Pók utcai lakótelepen élők, csupán 1/5-ük tart lakásában kerékpárt.

A válaszadók több mint negyede társasházi tárolóban tartja kerékpárját, ez a második leggyakoribb tárolási mód, összességében és a lakótelepeken egyaránt. (A Pók utcai lakótelep itt is kilóg, itt ez a tárolási mód a legnépszerűbb, az itt lakók 62%-a tárolja így kerékpárját.) Úgy tűnik, hogy Békásmegyer hegy felőli oldalán nagyon kevés az ilyen tároló, az itt lakók mindössze 8%-a használja ezeket kerékpártárolásra.

6-ból 1 válaszadó valamilyen közös társasházi területen (gang, folyosó) tárolja a kerékpárját. Néhány lakótelepen (Bécsi úti, Óbudai lakótelep) ennél is többen választják ezt a megoldást, az itt élők közül átlagosan minden negyedik válaszadó használja a közös társasházi területeket kerékpártárolásra. 

A három leggyakoribb tárolási mód mellett előfordulnak más megoldások is. A Kísérleti lakótelepen népszerű a pince használata, a családi házban lakók pedig gyakran tárolják a kerékpárokat garázsukban vagy egyéb, a ház jellegéből adódó tárolóhelyeken is.

Elégedettség

A jelenlegi tárolással a megkérdezettek harmada elégedett, ebből a szempontból az Óbudai lakótelep mintaterületnek választott része az átlagot reprezentálja. Az elégedettek táborát erősíti a családi házban élők nagy része (70%), de az átlagnál jelentősen magasabb a Pók utcai elégedettek aránya is (46%). Ez egyértelműen összefügg a tárolási lehetőségekkel, arányaiban itt vannak a legkevesebben rászorulva a kerékpárok lakásban vagy közös területen tárolására. Ezzel párhuzamosan az átlagnál jóval kevesebben elégedettek a Békásmegyeren élők. Ezen a területen, ahol a lakók 70%-a lakásában tárolja a kerékpárját, átlagosan csak minden hetedik megkérdezett elégedett a jelenlegi helyzettel. 

Az átlagnál elégedettebbek viszont azok, akik minden nap kerékpárra ülnek, habár ez valószínűleg fordított oksági kapcsolatot jelent, vagyis az, aki valamilyen módon kényelmesen tudja tárolni kerékpárját, nagyobb valószínűséggel biciklizik minden nap. Ebből az is következik, hogy a kényelmes tárolók ösztönző hatással lehetnek a mindennapos kerékpározásra.

Elégedetlenség

Az elégedetlenség fő oka pedig nem feltétlenül az, hogy problémás a lakásban tartani a kerékpárt, sokkal inkább az, hogy a lépcsőn/liften történő szállítás kényelmetlen. Erre a szállításra pedig azok is rákényszerülnek, akik a társasházak folyosóin vagy akár erkélyükön tárolják a biciklit. Összességében a megkérdezettek 38%-a számára jelent a szállítás problémát, és ez kevéssé függ a háztartásban tárolt kerékpárok számától. Fontosabb tényező a kerékpározás gyakorisága, őket vizsgálva látszik, hogy a hetente, de nem naponta tekerők csoportja a leginkább elégedetlen a lépcsős/liftes szállítás miatt.

Az elégedetlenek táborát bővítik azok is, akik a jelenlegi tárolást nem érzik elég biztonságosnak, összességében minden hatodik kitöltő. A biztonság kérdése átlagnál felüli problémát jelent Békásmegyer Duna felől oldalán (22%), de a tárolókkal jól ellátott Pók utcai lakótelepen is (22%). A biztonságérzet kevésbé függ a kerékpározás gyakoriságától, viszont a tárolt kerékpárok száma már tényező ennek megítélésében, a 3 kerékpárral rendelkezők (közülük többen Pók utcaiak), az átlagnál nagyobb arányban elégedetlenek a jelenlegi tároló nyújtotta biztonsággal.

Megoldások

A legnagyobb támogatottságot átlagosan és a kerékpárhasználat gyakoriságától függetlenül is a lakóházon belüli zárt tárolók ötlete kapta, az 5-ös skálán 4,4 pontot. A Bécsi úti lakótelepen kívül lakhelytől függetlenül ez a leginkább preferált javaslat. A lakótelepek közül még az átlagnál is több pontot (4,7) kapott ez a megoldás Kaszásdűlőn és az Óbudai lakótelep Fő tér környéki részein. 

Az összességében második helyen végző ötlet, a lakóházhoz közeli zárt tároló átlagosan 3,7 pontot kapott 5-ből. A Bécsi úti válaszadók számára ez lenne a legjobb megoldás (4,6 pont), és a Kísérleti lakótelepen kívül a többség mindenhol inkább támogatná ezt a megoldást is. A tárolókhoz átlagosan 2-3 percet gyalogolnának a válaszadók, de 60% számára 2 perc lenne a maximum. Az átlagnál lelkesebbek az egyébként ezt a módszert leginkább preferáló Bécsi útiak, többségüknek egy 3 perces séta is beleférne. A mintaterületen az átlaghoz hasonlóan átlagosan 2 percnél valamivel messzebb sétálnának a megkérdezettek, 2/3-uk számára 2 perc lenne a plafon.

A közterületen megvalósított biztonságos tárolásért átlagosan 676 Ft-ot fizetnének a válaszadók, de negyedük csak ingyen venné igénybe a tárolókat. A kérdőívre válaszolók közül megjegyzésben többen jelezték, hogy ha a kerület biztonságos és ingyenes közterületi parkolást biztosít gépjárműveknek, akkor ugyanilyen szolgáltatás a kerékpárokat is megilletné. A fizetési hajlandóság kérdésében fontos tényező, hogy ki milyen gyakran ül kerékpárra, hiszen azok, akik csak évente néhányszor, jóval kevesebbet, átlagosan csak 450 Ft-ot fizetnének a szolgáltatásért. Kevésbé jelentős ezzel szemben a lakóhely hatása, ez alapján Békásmegyer keleti részén és az óbudai mintaterületen élők fizetnének némileg kevesebbet, 550-560 Ft-ot egy hónapban.

A lakóházhoz közeli közterületi tároló a legkevésbé preferált javaslat, ez átlagosan mindössze 1,7 pontot kapott. A válaszadók 60%-a mindössze 1 pontot adott rá 5-ből, de a békásmegyeriek körében ez az arány még magasabb (75%). Habár logikusnak tűnhet, hogy a kerékpárjukat napi rendszerességgel használók számára kényelmes lenne a közterületi tároló is, ezt nem igazolják az eredmények, hiszen átlagosan ők is csak 1,8 pontra osztályozták a javaslatot.

A közterületen elhelyezett tárolókban történő „otthoni” tárolás ötlete tehát nem túl népszerű, de a kérdőív végén közölt megjegyzések alapján mégis több közterületi tárolóra lenne szükség a kerületben. Többen említették, hogy a HÉV megállókban (főleg Békásmegyeren, az aluljáróban) nincsenek megfelelő minőségű kerékpártámaszok, de azt is sokan hasznosnak találnák, ha a az iskolák, óvodák és egyéb közintézmények közelében több lehetőség lenne a kerékpárok lekötésére.


Az egyes lakótelepekre lebontott, teljes anyagot elolvashatjátok itt.


Tetszett a cikk?

A Kerékpárosklub azért dolgozik, hogy bringa- és emberbarát településeink legyenek. Ez csak a Te támogatásoddal lehetséges.

Hogyan segíthetsz?

Lépj be! Tagsági díjaddal nem csak a munkánkat támogathatod. Helyi szervezetekhez csatlakozhatsz és rengeteg szolgáltatás, kedvezmény, biztosítás is jár érte az egész országban. Belépéshez kattints ide!
Tagsági akciónkban értékes nyeremények várnak. Részletek itt.

Add nekünk adód 1%-át! Adószámunk: 18245402-2-41. További infók az 1%-ról.

Oszd meg a cikket, ha egyetértesz céljainkkal!

 

Kapcsolódó hírek

15%-kal több kerékpározót mértek Budapesten 2020-ban, decemberben 61%-kal többet, mint egy éve

A BKK öt, nyilvánosan elérhető adatokat mutató kerékpárszámlálóján 15 %-kal nagyobb forgalmat mértek 2020-ban, mint 2019-ben. A 2020-ban összesen mért 2.771.710. kerékpározó rekord azóta, hogy egyszerre öt helyen mérik a biciklis forgalmat. A bicikliutak és sávok aszfaltjába telepített detektorok felett még télen is többen kerékpároztak: a 2019 decemberi biciklis forgalmat már 2020 december közepén túlszárnyalták a budapestiek, a bringás forgalom télen nőtt leginkább 2019-hez képest. A Csepelre vezető Weiss Manfréd úton mérték a legnagyobb éves (26%-os) növekedést, a budai rakparton pedig 2020-ban mértek először 1 milliónál több kerékpározót számoltak. Munkanapokon és munkaszüneti napokon is nőtt a kerékpáros forgalom, ami az otthoni munkavégzés, az oktatási intézmények és vendéglátóhelyek bezárása mellett kiemelkedő.

2021.01.11 |  aron
Így lett kerékpársáv a Nagykörúton és más fontos főútvonalakon

2020 legnagyobb és leghíresebb hazai kerékpárosbarát fejlesztése a nagykörúti kerékpársáv volt. A régóta várt, belvárosi kerületeket összekötő kerékpársávok tesztüzemét a tavaszi koronavírus-járvány elkerüléséhez kapcsolódóan indították el, majd a népszerűségét látva kisebb változtatásokkal ősszel meg is tartották. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan ért be több évtized várakozása, milyen volt a fogadtatása, miken vitáztunk és milyen lehetőséget ad a Nagykörút jövőjének, ezzel Budapestnek ez a kétszer két, olcsón és gyorsan kivitelezett sárga csík. A történet nem csak a Nagykörútra érvényes, akkor is érdemes elolvasnod visszaemlékezésünket, ha nem a környéken élsz, mert a tapasztalatok máshol is hasznosak lehetnek.

2020.12.29 |  aron
Itt találod Budapest és környéke kerékpárboltjainak térképét

Térképre tettük Budapest bringaboltjait és szervizeit. Jó böngészést!

2021.02.03 |  aron