Facebook Instagram Youtube

Debrecen: Hírek

MÁSFAJTA KERÉKPÁRÚT-KONCEPCIÓ A CSAPÓ UTCÁN

mkdebrecen - 2016-06-17
balesetmegelőzés, csapó utca, debrecen, fenntartható közlekedés, közlekedésbiztonság, magyar kerékpárosklub debrecen, nyílt levél, szemléletformálás
Májusi nyílt levelünkre reagálva a debreceni önkormányzat megbeszélésre hívta meg a Magyar Kerékpárosklub képviselőit, melynek június 8-án, szerdán eleget is tettünk. A találkozó annak fényében érdekes, hogy régebben rendszeresen hívtak bennünket a tervek véleményezésére, az utóbbi időben ezek a meghívások elmaradtak. A kivitelezés jelen állapota sem adott okot sok reményre, így a vesztesek nyugalmával léptünk be a tanácsterembe, ahol Papp László polgármester úr és Pacza Gergely, a városfejlesztési osztály főosztályvezetője üdvözölte a budapesti központ szakembereivel megtámogatott kis csapatunkat.

A mintegy egyórás beszélgetés kellemes hangnemben folyt, betekintést kaphattunk a készülő kerékpárforgalmi hálózati elemek nyomvonalaiba, és ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben mindegyiket részleteiben is megismerhetjük és építő javaslataink sem fognak süket fülekre találni. Ezt az együttműködést megalapozva tértünk rá a Csapó utca műszaki megvalósítására.

A megbeszélés során sikerült tisztáznunk, hogy mi a problémánk a járdákon kialakított kétirányú kerékpárutakkal. A járművet nem használókkal közös felület konfliktusok forrása, a kereszteződéseknél fokozott a balesetveszély a nem belátható sarkok miatt, balra kanyarodni a túloldali utcákba közvetlenül nem lehet. A túlzsúfolt járdaszigeteken képtelenség elférni, a haladási sebesség és az organikus közlekedési módok (gyaloglás, kerékpározás) kényelme csökken.

                        

Lehetett volna kerékpársáv is...                 De kerékpáros nyom lesz...

Sajnos az általunk városon belül favorizált, és Debrecenben a Bolyai utca Thomas Mann és Egyetem tér között is alkalmazott irányhelyes kerékpársávokat a kivitelezés előrehaladott állapota miatt már nem lehetett megoldani, viszont az érveinket elemezve a tervezett gyalog- és kerékpárúthoz készült egy alternatív nyomvonaljavaslat, ami elkerülte volna a legkritikusabb szakaszt a posta környékén. Ezt a fokozott balesetveszély és a kényelmi szempontok sérülése miatt szintén nem tudtuk elfogadni.

Végül mégis sikerült közös nevezőre jutnunk, ugyanis a mindkét irányban menetirány szerint felfestett kerékpáros nyomok más városokban (Miskolc, Budapest) már bizonyítottak, s Debrecenben is található belőlük a Böszörményi út szervizútján. A jelenlegi szélesség még éppen megfelelő ennek a formának, ráadásul olcsóbb is, mint az út mellett a járdából lecsípett kerékpárút. Sőt, akár párhuzamosan is használható azzal (ha esetleg később az is megvalósulna). A sárga piktogramok az úttesten a kerékpáros közlekedés legbiztonságosabb nyomvonalát jelölik ki, nem kötelező, csak ajánlott a követésük.

            A kerékpáros nyom, ill. a kerékpáros nyommal kijelölt virtuális sáv nem növeli meg az út szélességét,             sem kapacitását, hanem a meglévő forgalmi sávon belül figyelemfelhívással, orientálással támogatja a             közlekedőket. A tapasztalatok szerint ennek biztonságnövelő hatása a gyakorlatban igen jelentős.

Létezése a gépjárművezetőknek figyelemfelhívás, hogy az úton kerékpáros forgalom várható, és megmutatja a bringások által várhatóan bejárt pályát is, így az előzés biztonságosabb, a kerékpárral közlekedők szerves részeivé válnak a közúti forgalomnak.
Az úttest szélén fölfestett autós parkolók közé pedig úgy lehet kerékpáros parkolószigeteket telepíteni, hogy az útfelület kihasználása optimálisabb lesz, a gyalogátkelőhelyeknél pedig meg lehet tartani az áttekinthetőséget, s így a jármű nélkül közlekedők biztonságosabb mozgását.

Az új közlekedési rend várhatóan idén kora ősszel lép majd életbe, s a Magyar Kerékpárosklub Debreceni Területi Szervezete önkénteseivel rendszeres Bebiciklizéseket szervez az útvonalon, hogy bemutassa a koncepció nyújtotta előnyöket illetve gyakorlatlanabbak számára a helyes használatát.

Köszönjük a debreceni önkormányzatnak és polgármester úrnak, hogy meghallgatta érveinket és nyitott volt a változtatásra még a kivitelezés folyamatában is. Bizakodva tekintünk a jövőbe, és reménykedünk, hogy a kissé körülményesen összehozott első találkozónkat sok újabb követi és tevékenységünkkel javítani tudjuk a debreceni polgárok mindennapi közlekedési lehetőségeit és ezáltal életminőségét.

2014-ben 895 debreceni szavazott (1: rossz > 10: jó), ahol a kerékpáros nyom kevésbé volt elutasított, mint a gyalog- és kerékpárút. Reméljük a Csapó utcán is ugyanez lesz az eredmény.